Sekce

Grant Program

Klasifikace

Project

Projekt

Severočeský spolek PLAC působí v Jablonci nad Nisou od r. 2013. Jeho základními cíli jsou kultivace veřejného prostoru města a krajiny, ochrana přírody a prosazování a ochrana veřejného zájmu. Organizátoři pořádají přednášky, diskuze, výstavy, semináře, happeningy a publikují texty o architektuře s akcentem na kvalitní architekturu a koncepční přístup k formování veřejného prostoru. PLAC rovněž našel nové využití pro barokní kapličku nacházející se uprostřed panelového sídliště, ve které provozuje galerii současného umění. Spolek převážně architektů, urbanistů a spřízněných profesí systematicky podporuje diskuzi nad povahou a kvalitou veřejného prostoru Jablonce nad Nisou, například vydáním Průvodce výtvarným uměním ve veřejném prostoru. PLAC hraje roli mediátora. Formuluje připomínky k strategickému a územnímu plánu města a platformou Co se chystá informuje širokou veřejnost o projektech připravovaných radnicí.