Propracovaný a odborně pojatý záměr rozvíjí odkaz díla průkopníků videoartu a experimentátorů s elektronickými médii – brněnského rodáka Woodyho a jeho ženy Steiny Vašulkových. Nové archivní a experimentální centrum bude nejen uchovávat a prezentovat videotéku a digitální archiv obou tvůrců, ale má rovněž sloužit jako otevřený prostor podporující diskuzi o současné́ podobě umění nových médií. Cílem organizačního kolektivu je vytvoření svobodné a tvůrčí komunikační platformy pro výměnu informací a zkušeností na mezinárodní úrovni.