Nadace Agosto Foundation svou činností podporuje širokou škálu projektů, které si kladou za cíl kultivovat společenské povědomí a rozvíjet různé formy kulturní obrody.

 

Součástí aktivit nadace je podporovat snahu o uvědomělý a udržitelný rozvoj takových uměleckých forem, které podporují pozitivní společenskou a kulturní změnu. Zvláštní důraz je kladen na inovátorský, experimentální a mezioborový přístup, a zvláště na projekty, které mají i přesah vzdělávací. Prostřednictvím grantů podporuje nadace takové skupiny a jednotlivce, kteří se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a kteří se v rámci jejich umělecké činnosti vypořádávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.

Naším cílem je posílit a rozvíjet zvláště takové praktiky, hnutí, a komunity, které se zaměřují na vynalézání, objevování, testování a realizování nových přístupů ke společenským a environmentálním tématům, a které o nich dále šíří povědomí v rámci svých komunit a mezi širší veřejností.

Naše vize směřuje ke společnosti, kde se kritické umění, kulturní praktiky a věda stávají nedílnou součástí přirozeného vývoje. Vývoje, který se zodpovědně táže po původech každodenních společenských jevů a procesů.

Věříme v katarzi a v sílu umění jako nástroje obrody, a chápeme ho jako nedílnou součást zdravého vývoje každého jednotlivce, stejně jako jakékoliv multikulturní společnosti, která se zakládá na hodnotách vzájemné úcty a porozumění.

Kdo jsme

Nadace Agosto Foundation byla založena v roce 2013 v Praze jako soukromá organizace. Zaměřuje se na rozvoj společenských a kulturních programů a na podporu jejich dalšího vývoje formou mezioborového sdílení. Naše zdroje momentálně pochází od jednotlivců, společností, sponzorů a institucí. Nadační jmění činí 1 000 000 Kč. Náš tým se skládá ze sedmi lidí, mnoha přispěvatelů a spřízněných komunit.

Činnost

Činnost nadace Agosto Foundation mimo jiné zahrnuje: rezidenční pobyty, granty, společenské akce a publikační činnost.

Správní rada nadace Agosto Foundation

Předsedkyně správní rady
Cynthia Plachá Místopředseda správní rady
Tomáš Plachý Člen
Jan Mengler Kontrolor
BODIE s.r.o.