Anca Benera & Arnold Estefán
Simona Gottierová

prezentace umělců
28. listopadu 2019, 19:00
Knihkupectví Artmap, Vojtěšská 196/18, Praha

Bukurešťská umělecká dvojice Anca Benera a Arnold Estefán pracuje s celou škálou médií zahrnující instalace, video, performance, kresbu a urbánní intervencionismus.

Simona Gottierová je multimediální umělkyně, v roce 2018 získala cenu STARTPOINT, určenou diplomantům evropských uměleckých škol.

 

Anca Benera a Arnold Estefán spolupracují od roku 2011. Ve své tvorbě používají vědeckou metodologii k odhalování neviditelných vzorců, které jsou skryty v jistých historických, společenských či geopolitických narativech.

Během přednášky představí své dřívější i současné projekty, včetně novějšího rozsáhlého projektu Debrisphere, který se věnuje fenoménu člověkem vytvořené krajiny, jež je často výsledkem konfliktu a války. Umělci tuto dosud nepojmenovanou sféru zemské kůry nazvali „debrisférou“. Pomocí vědecké metodologie vizualizují a mapují „debrisféru“ tam, kde destrukce a značení krajiny (jako forma prostorové modifikace) jde ruku v ruce se zvýšenou mírou násilí a nadměrným využíváním zdrojů.

Několik slov o jejich nové publikaci:

„Území formovaná konfliktem a válkou, nové geografické rozmístění, které má ospravedlnit státní a vojenské expanze, uměle vytvořené podstaty, skrývající destrukci a trauma, to vše tvoří základní strukturu „debrisféry“, vrstvy nad litosférou, kterou umělci Anca Benera & Arnold Estefán řeší a zkoumají. Hrají si tak s pomyslnou čárou, která dělí realitu od fikce, tou samou, která dělí hranice dvou zemí, a prochází podél jejich plotů a zdí. Jde o stejnou neviditelnou čáru, která dělí poušť od lesů, nebo námořní linii oddělující mezinárodní vody od vod kolonizovaných. Tato čára otevírá prostor Debrisféře...“

(Raluca Voinea, výňatek)


Simona Gottierová absolvovala v roce 2018 v Ateliéru malby Klaudie Kosziby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ve své tvorbě využívá různých medií, vytváří živé situace pro tělo – prostředí, v kterých pracuje s objektem, kresbou, textem, videem, zvukem, performancí. Centrem jejího zkoumání je tělo, možnosti jeho vědomého vnímání v naší každodennosti a prožívání v kontaktu s okolním světem. Hledáním vzájemné pozice těla a hmoty vzniká vztah, který balancuje a udržuje napětí duality: interiéru a exteriéru těla, živého a neživého, tady a tam.

Simona získala cenu poroty Startpoint prize 2018 spojenou s rezidenčním pobytem v Praze. Během prezentace představí svoji vlastní tvorbu a další aktivity, které jsou výsledkem spolupráce autorské trojice, které je součástí.

Prezentace budou probíhat v angličtině.
Vstup volný


Organizováno ve spolupráci s Artmap a Startpoint prize.
Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.