Broken Rebroken

Milan Knížák, Phaerentz, Opening Performance Orchestra
28. ledna 2020, 19:30
České muzeum hudby

Koncertní program pro čtyři gramofony, čtyři počítače a video, založený na Broken Music Milana Knížáka. 

 

Milan Knížák, Phaerentz a Opening Performance Orchestra společně představí program BROKEN REBROKEN, velmi hravý a tvárný koncept, který může nabývat řady podob. Program je založen na Broken Music Milana Knížáka, kterou rozvíjel na začátku šedesátých let:

„V roce 1963–64 jsem zpomaleně nebo zrychleně přehrával gramofonové desky, tím měnil kvalitu skladby a tvořil vlastně skladbu jinou. V roce 1965 jsem začal desky destruovat: škrábat, probodávat, lámat. Jejich přehráváním (které ničilo gramofonové jehly i gramofony samotné) vznikla zcela nová hudba – nečekaná, drásající, útočná i humorná. Skladby trvající vteřinu anebo téměř nekonečně dlouho (to když jehla uvízla v hlubokém vrypu a neustále přehrávala jedinou frázi). Rozvíjel jsem dále tento způsob. Začal jsem desky přelepovat, přemalovávat, spalovat ohněm, rozřezávat a slepovat části různých desek do sebe atp., abych docílil co největší zvukové různosti, “píše se v textu Destruovaná hudba. V bookletu CD Broken Tracks Milan Knížák uvádí:„ Destruovanou hudbu jsem začal vymýšlet v roce 1964 a byl jsem prvním z protagonistů tohoto druhu hudby. Poprvé byla použita v II. Manifestaci Aktualního umění v roce 1965. Později se tento počin dostal do obecnějšího povědomí pod názvem Broken Music, což je název mého LP, které vyšlo v sedmdesátých letech v Itálii.“

Hudba vznikající přehráváním destruovaných gramofonových desek však může být jen velmi obtížně přepsána do not nebo jiného zápisu, a proto lze desky samotné považovat zároveň i za notace.

Broken Music byla během své padesátileté existence svým autorem uváděna i živě. Při raných koncertních provedeních k tomu docházelo s velmi skromným vybavením. Nahrávka Broken Music z šedesátých let, která vyšla v roce 1979 na stejnojmenném vinylu díky Ginu Di Maggiovi u italského labelu Multipla, vznikla za pomoci jednoho gramofonu. V pozdější době byly začleněny i další zvukové zdroje – kazetové magnetofony, programovatelné klávesy, preparované mikrofony, CD přehrávače – vše s cílem využít příslušné přístroje a nástroje na samotnou mez zvukových a technických možností.

Broken Music je v současné době považována za předchůdce „turntablismu“, kreativního hraní na gramofony, které se v mnohem pozdější době v podobě DJingu prosadilo na poli taneční pop music a hip-hopu a v mnoha dalších formách alternativní hudby. Přední světoví hráči na gramofon, jako je Christian Marclay, Philip Jeck, Dieb13 či erikM tak mají v Milanu Knížákovi předchůdce i vzor. S destruovanou hudbou Milan Knížák koncertuje dodnes, kromě cizího hudebního materiálu pestré žánrové směsi používá příležitostně i nahrávky svých vlastních kompozic, které jsou živě manipulovány, míchány a destruovány. Koncepce destruované hudby byla později rozšířena: z desek se díky podnětu galeristy Gina Di Maggia stala samostatně existující výtvarná díla a Milan Knížák kromě elpíček destruoval a kolážoval rovněž tištěné partitury.V roce 2008 Opening Performance Orchestra provedli se svolením autora digitální dekompozici Broken Music a odpověděli na jeho text z šedesátých let takto: V roce 2008–9 jsme převedli původní záznam z gramofonových desek do digitální podoby, přičemž nás nezajímaly snahy o maximální věrnost a čistotu digitálního světa, která ve své podstatě vede ke ztrátě jemných struktur přirozeného zvuku, nýbrž odvrácená strana těchto postupů – svět chyb a zkreslení, který zůstává skryt za posluchačsky vstřícným, digitálně upraveným zvukem. Takto převedený zvukový záznam byl digitálně destruován, roztříštěn a nekompromisně zbaven všech svých původních atributů. Žádné melodie, žádné rytmy, žádné harmonie – to je fraction music.

Záměrem Opening Performance Orchestra bylo vytvoření nové verze skladby Milana Knížáka za použití principů fraction music. Původní mechanická destrukce a fyzické přehrávání gramofonových desek byly nahrazeny digitálními úpravami. Výchozím materiálem pro novou skladbu byla původní skladba Broken Music a zároveň autorské zvukové stopy Opening Performance Orchestra, jež byly speciálně vytvořeny pro tuto skladbu.

Milan Knížák, Phaerentz a Opening Performance Orchestra uvedli destruovanou hudbu několikrát naživo, poprvé v roce 2012 na festivalu Alternativa v Praze – tehdy ještě odděleně jako Broken Music a Re:Broken Music, o rok později na festivalu Pohyb / Zvuk / Prostor v Opavě poprvé společně a dále v roce 2014 na festivalu MaerzMusik v Berlíně a na Expozici nové hudby v Brně (pro dvanáct gramofonů a pět laptopů) – vždy v odlišné verzi a jiné stopáži. Pro České muzeum hudby je připravena nová verze pod názvem BROKEN REBROKEN pro čtyři gramofony, čtyři počítače a video se stopáží 45 minut.

Program spolupořádá re-set production a České muzeum hudby.

Broken Rebroken — Milan Knížák, Phaerentz, and Opening Performance Orchestra (2020)