Stručný průvodce Prahou

Studiolum Free University Tamáse Sajó

Dr. Tamás Sajó Sajó pochází z Budapešti, v současnosti žije a pracuje v Berlíně a hovoří patnácti jazyky, které také čte a překládá. Pravidelně pořádá poznávací výpravy, které sám označuje jako „peripatetické přednášky“, po městech a regionech Eurasie s bohatým kulturním dědictvím. Vystudoval dějiny umění a italštinu v Budapešti, pracoval v Ústavu dějin umění Maďarské akademie věd a přednášel na Středoevropské univerzitě. Od roku 2001 spolupracuje s mallorským profesorem Antoniem Bernatem Vistarinim na vlastních elektronických publikacích, které se zabývají knihami emblémů a v nich přítomnými texty (básněmi či exemply), doplňujícími alegorické rytiny. V listopadu a prosinci 2019 byl hostem rezidenčního programu nadace a zaměřil se na dokončení jednoho ze svých dlouhodobých projektů: rekonstrukci pražského židovského města v jeho předasanační podobě na základě starých map, fotografií a kreseb. Výsledek výzkumu bude mít podobu interaktivní mapy. Více o projektu se můžete dovědět zde.


Sekce

Artist Residency

Klasifikace

Event

Umělec

Tamás Sajó

22.2. — 15.6. 2021

 

Program

Podoby Rembrandta. Úvodní přednáška Studiolum Free University Tamáse Sajó představuje reprezentativní výstavu Národní galerie Praha ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem věnovanou jednomu z nejvýznamnějších malířů ⁠–⁠ Rembrandtovi Harmensz. van Rijn (1606 Leiden ⁠–⁠ 1669 Amsterdam). Ústředním dílem výstavy je portrét Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634. vimeo

Praha císaře Karla IV. Počátky metropole. Praha - střed Evropy. Struktura, památky a velcí umělci, společnost a historie města ve zlatém věku středověku. vimeo

Středověké umění v Čechách. S odkazy ke sbírce středověkého umění Národní galerie v Praze, jedné z nejbohatších v Evropě. vimeo

Praha císaře Rudolfa. Renesance a manýrismus, alchymie a astrologie (Kepler! Tycho Brahe!), velkolepost a erotika, reformace a protireformace před kolapsem v bitvě na Bílé hoře. Dojmy bohatého a rozporuplného věku. vimeo

Pražská židovská čtvrť. Dnes vidíme jen špičku ledovce, několik zbývajících synagog a hřbitovů, které byly ušetřeny před demolicí čtvrti v letech 1893 až 1914. Josefov byl obrovskou organickou čtvrtí s tisíciletou historií, starými ulicemi a domy, jejichž rekonstrukce byla na základě dobových dokumentů, fotografií a kreseb ústředním tématem loňského tvůrčího pobytu autora v nadaci Agosto Foundation. Představí tuto zmizelou židovskou čtvrť, virtuálně znovuzrozenou v počítači. vimeo

Pražská secese. Jugendstil / secesní a symbolistická malba, sochařství a architektura bohatého, civilizovaného a progresivního města na přelomu století. Svět pro nás známý i neznámý. vimeo

Moderní architektura v Praze na počátku 20. století. vimeo

Česká fotografie ve 20. století. Historie sarkastické a citlivé české fotografie od počátků 19. století až po vizuální kritiku socialismu typu Hoří, má panenko.

Tady byl Kafka. Literární kavárny staré Prahy. vimeo

Královská cesta v Praze. Slavnostní korunovační trasa českých vladačů od 14. století vede od východní městské brány přes řeku po katedrálu na Pražském hradě. Kompletní shrnutí historie Prahy prostřednictvím staletých památek na trase.

Související články

Tamás Sajó: Hostující historik umění
Aether: Film Rûken Tekeş

Dr. Tamás Sajó je historik umění, překladatel, cestovatel, průvodce a blogger. Zaměřuje se na odkrývání a interpretaci historického a kulturního významu uměleckých děl v jejich místním kontextu (ikony v kostelech, genius loci architektonických celků apod.) a na historicky pohnutá místa. Obzvlášť se přitom zajímá o to, co právě mizí či již zmizelo úplně.