An Seebach: O drapérii

instalace
konvent
Klášter Plasy 1994

Část mého díla se odehrává v místnostech muzea, kde jsou vystaveny historické výstavy, nebo – abych zkrátila dlouhý příběh – v místnostech s vlastní atmosférou a jinou historií než estetickou. Můj hlavní zájem o tyto instalace je ukázat estetické objekty v kontextu různých interpretací týkajících se jiného obsahu (ne-uměleckého). Návštěvník musí spojit různé, ale podobné oblasti; musí si vytvořit  zvláštní jednotu. Takový přístup k výstavě vede ke komunikačním strukturám, nikoli k izolaci estetických prací.

An Seebach, 1994


An Seebach se narodila v roce 1965 v Neumünstere ve Šlesvicko-Holštýnsku. V letech 1984-92 vystudovala volné umění na Kunstakademii v Münsteru. Kromě vlastní umělecké tvorby se začala intenzívně věnovat výtvarné výchově. Působila jako organizátorka v Künstlerhaus Dortmund provozované umělci, kde se seznámila s potřebami umělců a věnovala se mezinárodní spolupráci umělců a vytváření vhodných podmínek pro jejich práci. Působí na univerzitě v Hildesheimu na Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft. Ve své tvorbě se věnuje fotografii, site specific instalacím, kresbě a práci s papírem. Pravidelně vystavuje v Německu i v zahraničí. An Seebach žije a pracuje v Hildesheimu a Berlíně.

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.
An Seebach:  (1994)Fotograf: Radovan Kodera An Seebach:  (1994)Fotograf: Radovan Kodera An Seebach: Fotograf: archive