Athanasius Kircher:Slunečnicové hodiny

botanický čas

Kircher sestrojil heliotropní slunečnicové hodiny aby dokázal svoji víru v magnetický vztah mezi sluncem a rostlinnou říší. Sestrojil je tak, že připevnil slunečnici ke destičce z korku, která plovala v nádobě s vodou. Jak se květ slunečnice otáčel směrem ke slunci, ručička procházející středem stonku se otáčela s ním a ukazovala na vnitřní straně zavěšeného kroužku čas. Kircher tvrdil, že přístroj nefunguje dokonale, protože rostlina je uzavřena do skleněné schránky, která přitažlivé sluneční energii brání. Hodiny jsou proto "náchylné k nepřesnosti, způsobené větrem". Dále píše "když bylo sluneční světlo slabé a samo bylo jako uschlé a opotřebované, běžely hodiny pomalu a toužily po odpočinku." René Descartes chybně interpretoval Kircheovu knihu Magnesa a Kircherovy popisy označil jako odkaz na jednu z jeho předchozích spekulací, připisující heliotropní časoměrné vlastnosti slunečnicovému semínku, pohybujícímu se na hladině vody v poháru. Ačkoli zde Kircher odkazoval na experimenty s jinou heliotropní látkou, Descartes se držel vlastní desinterpretace a podnikl zuřivý útok na Kircherovy vědecké schopnosti. Označil jemného jezuitu Kirchera za "posedlého přebujelou fantazijí" a prohlásil, že je spíš "rtutí než savantem(?). Descartesova pověst v rodící se vědecké mezinárodní komunitě Kircherově vědecké pověsti způsobila opravdu nenapravitelné škody. Dokonce i Kircherův dlouholetý stoupenec Peiresc se stal podezřelým. Nicméně Kircher pravidelně udržoval ve svém muzeu model slunečnicových hodin, občas je upravoval a dokazoval opakovaně jejich přesnost. Citát z Magnesu "Dodávám, že hodiny tohoto druhu mohou trvat sotva měsíc, i když se o ně starají pečlivě. Takže nic není dokonalé ve všech aspektech.

Tropismus (z řeckého tropos, obrat) je orientace živých organismů podle nějaké stimulace, podráždění nebo podnětu, a to beze změny místa (nelokomoční pohyb). Organismus se tedy naklání nebo obrací k podnětu nebo od něho (odvetný pohyb). Tropismus může být pozitivní (směrem ke světlu a podobně), anebo negativní (například proti gravitaci).

wikipedie

z Magnes, Sive de Arte Magnetica
(Řím, 1641)

Související články

O počátku: Centrum pro metamedia Plasy