Kartografie (Eko)systémů I Black Edition

10. - 12. června 2022
Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Klasifikace

Conference

Projekt

Black Edition

Dovolujeme si Vás pozvat na fórum

zástupců uměleckých a kulturních iniciativ a zájemců o témata související s aktuálním stavem kultury v regionech.

 

Páteční večer, připravovaný ve spolupráci tvůrců podcastové série webové platformy Artalk Továrna na kulturu a zástupců spolku Veřejný sál Hraničář, zajišťujících novou síť tvůrčích center v Ústeckém kraji, je věnován problematice kulturních a kreativních odvětví s užším pohledem na utvářející se kulturní síť v Ústeckém kraji a Národní plán obnovy. V sobotu představíme mapovací projekt Nadace Agosto Foundation Kartografie (Eko)systémů: RurArtMap a Mapa Perpedian I Black Edition, ve kterém jsme v roce 2021 hovořili s více než šesti desítkami zástupců menších kulturních a uměleckých iniciativ (s jednotlivci, formálními a neformálními spolky či volnými uskupeními), které se aktivně zapojují do ekologické a sociální problematiky ve svých regionech (vyjma hl. města Prahy). Hledali jsme souvislosti umění, kultury, vědy a občanských kulturních a uměleckých komunit v rurálních a periferních oblastech.

Více na…

forum ad