Charlie Citron

Letová trasa
Instalace, různá média
Fungus:průzkum místa
Klášter Plasy,1994

"V každé z obálek položených na lavicích v kapli sv. Benedikta byla vložena jedna muší mrtvolka. Mrtvé mouchy našel Citron na podlaze kaple při své první návštěvě. Koncem jara přes den hejna much bzučí vysoko v prosvětlené lucerně kaple a zvuku si návštěvník všimne většinou teprve tehdy, když skloní oči k podlaze. 100 muších tělíček Citron vložil do obálek a rozeslal na adresy, které jsou u vedené na obálkách. Obálky obsahují také kresby s motivy, inspirovanými freskami na storpě kaple, které jsou viditelné okénkem na obálce. Každá muší/letová poštovní jednotka tvoří jedinečný příběh, prostředí, architekturu, místo. Okénkem obálky zahlédneme například kuchyň kdesi ve Francii, nebo talíř polévky v New Yorku. Každá z ilustrací formuje identitu každé jednotlivé mouchy, její příběh, její dějiny. Obálky cestovaly poštou k adresátům do různých zemí s žádostí aby byly poslány nazpátek poštou na adresu kláštera v Plasech.
Fly Route naznačuje otázky týkající se migrace, transmigrace, smrti a posmrtného života. Dotýká se také konceptu návratu. ,Kaple mrtvých much‘ je metaforou osobních dějin a metaforou identity lidí, kteří tímto prostorem během staletí a let prošli. Je také odkazem na ,osobní‘, klade osobní muší imaginaci do protikladu s univerzalistickou ideologií/ikonografií barokní kaple. Fly Route má také satirickou rovinu, kde  "umění je experimentování s tím, zda a do jaké míry je vlastně jedinečnost důležitá".

Charlie Citron, 1994


Další instalaci "Josefinin dvůr a zahrada" vytvořil Charlie Citron ve spolupráci se Stefanem Bohnenbergerem.

kurátor: Ron Miltenburg


Charlie Citron je výtvarný umělec, narozen v USA, od 90. let žije v Amsterdamu. Ve své práci používá nalezené předměty, gumičky, vosk, kontext a příběhy.