Claudia Wissmann

Night Falls Light Falls
světelná instalace, dia projekce
rajský dvůr konventu 22 -23. 6.1996
Klášter Plasy 1996

Dva obrazy byly od setmění do svítání diagonálně promítány na trávník ze dvou oken budovy konventu. Na trávě před oběma fasádami jsou vidět obrazy téže fasády, tak jak byla vyfotografována a digitálně upravena; jako převrácený stín padá do nádvoří. Střechy promítaných obrazů fasád se setkávají uprostřed nádvoří jako vrcholy dvou tužek. Projekce z diaprojektorů jsou nastaveny tak, aby se vzájemně skoro dotýkaly. Přesný střed rajského dvora je místem úplné prázdnoty a zároveň místem největší koncentrace.

Během instalace byl rajský dvůr nepřístupný a diváci si mohli dílo prohlížet z oken dvou podlaží se slabě osvětlenými chodbami a sledovat neustále se měnící zrcadlový obraz.

Spolupráce: Harald Busch, projekt byl podpořen DAAD, Bon a IFFA Institute, Stuttgart.

Dokumentace o instalaci byla součástí katalogu Meridian Crossings (1995), ale fakticky proběhla v roce 1996 jako součást festivalu Sub Rosa.


Claudia Wissmann (1964) je německá výtvarná umělkyně. Po studiích na Kunstakademie Münster (1985-91) a University of Reading ve Velké Británii (1988-89) se zabývala videem.Později se začala zajímat o propojení světla a architektury, světla a přírody. Wissmann používá nejen umělé světlo, ale také denní světlo v různých formách. Nezajímá ji osvětlení budov nebo přírodních forem, ale změny vnímání a reinterpretace světlem. V posledních letech se Claudia Wissmann věnuje práci s dětmi. Mobilní ateliér, který v Hannoveru spoluzaložila s umělci Ute Heuerem, Kirsten Mosel a Andreou von Ludinghausen, pořádá týdenní workshopy vedené umělci v mateřských školách a dětem od 3 do 6 let přibližuje různé formy současného umění.

Související články

Sub Rosa I. symposium: 21. - 23. června