Dalibor Chatrný: Obouručné kresby

tuš, papír
sýpka
O počátku
Klášter Plasy 1997

Dalibor Chatrný (1925 – 2012) byl český výtvarník, konceptuální umělec – malíř, grafik a pedagog. V letech  1945-1949 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1953 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský). Patřil k nejvýznamnějším a nejproduktivnějším představitelům českého poválečného abstraktního umění.

Přiblížil se ve své době k aktuálním projevům akčního a konceptuálního umění a promýšlel vztah výtvarné tvorby k imanentním přírodním silám a krajině. Dlouhodobě se zabýval souvislostí sémantických obsahů slov a jejich možné vizuální podoby. Kromě výtvarných interpretací fotografií je i autorem několika audiovizuálních realizací.

Zpočátku se věnoval zejména grafice a klasické kresbě. Nicméně již koncem 50. let začal experimentovat s novými materiály, novými formami i novými tvůrčími postupy, které pak dále aktivně rozvíjel až do konec svého života. Kromě toho pracoval i s výtvarným ztvárněním literárních textů, výtvarnými úpravami fotografií a dalších uměleckých děl.

Související články

O počátku: Centrum pro metamedia Plasy
Dalibor Chatrný:  (1997)Fotograf: archiv Dalibor Chatrný:  (1997)Fotograf: Daniel Šperl Dalibor Chatrný:  (1997)Fotograf: Daniel Šperl