Edgar Allan Poe

Příběhy Artura Gordona Pyma

1. března. Četné nebývalé úkazy teď naznačovaly, že vplouváme do nezbádaných zázračných končin. Nad jižním obzorem se neustále objevoval vysoký hřeben šedavé páry, která se občas vznášela v nesmírných pruzích, vyrážejících někdy od východu na západ, někdy od západu na východ a opět se pokládala do vodorovného, stejnoměrného temen – jevila zkrátka všechny prudké proměnlivosti polární záře. Průměrně se tato vznášelo ve výši asi pětadvaceti stupňů z našeho úhlu pozorování. Moře se zřejmě co chvíli oteplovalo a také viditelně měnilo barvu.
2. března. Dnes jsme se po vytrvalém vyptávání zajatce konečnědozvěděli četné podrobnosti o vražedném ostrově, o jeho obyvatelích a zvycích – jak bych tím však v tuto chvíli mohl čtenáře zdržovat? Dovolte mi říci jen tolik, že v souostroví je osm ostrovů – že na nich vládne jeden společný král, který se jmenuje Tsalemon nebo Psalemoun a sídlí na jednom z nejmenších ostrovů; že černá kůže, do které se oblékají válečníci, pochází z ohromného zvířete, které žije pouze v jednom údolí nedaleko králova dvora – že si obyvatelé ostrovů nestaví jiné lodi než ploché pramice, a kromě čtyř kánoí neměli jiná plavidla toho druhu a ty čtyři stejně získali čirou náhodou z jednoho velkého ostrova na jihozápadě – že se zajatec jmenuje Nu-Nu a že prý nikdy neslyšel o Bennettově ostrovu – a že ostrov, který jsme  opustili, se nazývá Tsalal. Na začátku slov Tsalemon a Tsalal dlouze zasyčel, a tento zvuk jsme vůbec neuměli napodobit, i když jsme to několikrát zkoušeli; právě takový sykot vydával černý bukač, kterého jsme snědli na vrcholku svahu.
3. března. Voda byla teď opravdu pozoruhodně teplá a rychle měnila barvu; už nebyla průhledná, byla teď jako mléko hustá i bílá. Nejblíže kolem nás byla obvykle klidná, nikdy se nevzdouvala tolik, aby ohrožovala kánoi, ale často jsme s překvapením spatřili, jak se hladina vpravo i vlevo od nás, blíže i opodál, náhle prudce rozvíří – a posléze jsme si všimli, že je to vždycky provázeno prudkým zářením v oblasti par na jihu.
4. března. Dnes jsem chtěl rozšířit plachtu, jelikož vítr od severu znatelně polevil, a vytáhl jsem z kapsy kabátu bílý šátek. Nu-Nu mi seděl po boku, a když mu látka náhodou zavlála do tváře, zachvátily ho prudké křeče, po kterých byl pak malátný a netečný a jen tiše sténal: Tekeli-li! Tekeli-li!
5. března. Vítr se nadobro utišil, ale bylo patrné, že nás silný proud stále unáší k jihu. Bylo by věru na čase, abychom prožívali důvodný nepokoj nad zvratem událostí, který se právě začínal odehrávat – ale necítili jsme nic. Petersova tvář aspoň nic takového neprozrazovala, třebaže v ní býval občas výraz, kterého jsem se nemohl dobrat. Polární zima podle všeho už přicházela – ale přicházela bez průvodních hrůz. Na tělo i na duši mi padly podivné mrákoty – smyslové obluzení – toť vše.
6. března. Šedá pára vystoupila o mnoho stupňů nad obzor a znenáhla ztrácela svůj šedavý odstín. Voda už byla tak teplá, že byla neříjemná na dotek a byla pokud možno ještě mléčnější než předtím. Dnes se náhle divoce rozvířila u samé kánoe. A v téže chvíli, jako obvykle, oslnivě zazářila pára v nejvyšší vrstvě, kdežto dole se na okamžik rozpadla. A když potom plápolání v parách pohaslo a rozvířené moře se uklidnilo, snesl se na  kánoi i na širý prostro hladiny jemný bílý prášek, podobný popeli – ale nic takového to samozřejmě nebylo. Nu-Nu zabořil tvář na dno lodi a marně jsme mu domlouvali, aby vstal.

z angličtiny přeložil Josef Schwarz, Jota, Brno 1995  

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.