Feedback - fenomén zpětné vazby ve vědě a umění

Mezinárodní symposium
pořadatel: Giannozzo ve spolupráci s Nadací Hermit
klášter Plasy 2, 3. 4, září 1994

Berlínský umělecký spolek Giannozzo uspořádal řadu sympozií, které teoreticky zkoumaly některé aspekty výtvarného umění, hudby a vědy. Umělecká díla - zejména v těchto hraničních oblastech - často vzbuzují otázky: "je to ještě umění, je to hudba?" nebo "Je to už umění nebo hudba?" Během symposií byly prezentována umělecká díla a probíhaly filozofické a vědecké přednášky. Témata jednotlivých sympozií se dotýkala vztahů mezi uměním a filozofií: Symposium Discretio v Helmstedtu (1988), co je to experiment (Symposium "Gefährlich Leben" v Postupimi (1991) a Fenomén zpětné vazby - Sympozium Feedback v Plasech, (1994).

Přednášky, performance a koncerty 

"Čas nenávratně plyne, ale jen díky tomu jsou události jedinečné. Vratnost času, možnost opakování by je znehodnotila. A přesto vyhledáváme opakování: festivaly, pevné frakce, rituály, zvyky. Je to navzdory pomíjivosti, jako jezy na řece, nebo odpočívadla na dráze. Zrušit opakování je nemožné v rozdílech odchylky, rozdíly v lomu opakování odrazem a připomínkou, jak se nutnosti něco opakovat vyhnout.

Na dálničních odpočívadlech jsou čerpací stanice a restaurace, místa kde se můžeme občerstvit a odpočinout. Doplnit palivo pokud je potřeba. Většinou se držíme obvyklých jídel. Dokonce chceme jíst stejnou věc znovu a znovu - ale to, co jsme kdysi jedli, se pro nás stalo nesnesitelné. Kojenci se někdy snaží zkracovat přímou zpětnou vazbu. Kompostování (kompost kompostu), recyklace odpadu jsou hlavní cykly zpětné vazby. Umění hraje v kulturní recyklaci hraje důležitou roli, protože obnovuje odpad technických produktů, zastaralé teorie vědy.

Vždy se jedná o kruhy, cykly a jejich uzavření, smyčky, kybernetické systémy, jejich autoreference. Do vnitřního nekonečna uzavřeného kruhu je zahrnuta nepředvídatelnost zpětné vazby, náhoda, svoboda v uzavřené instituci. Syn jí otce, pokud je předtím nejedli: zpětná vazba je mýtická i psychoanalytická. Příroda se stává umělou, nejnovější technologie budou biologické: zpětná vazba mezi uměním a přírodou."
Hannes Böhringer

organizace -Rolf Langebartels
Video dokumentace: Ingo Kratisch