FLORIAN (Marian Palla, Petr Kvíčala)

Předčítání z Medvídka Pú
performance
konvent

"Jednoho dne, když Pú neměl co dělat, napadlo ho, že by měl přece jen něco dělat, a tak se šel podívat do Prasátkova domku, co dělá Prasátko. Když cupital po bílé lesní stezce, stále sněžilo; pomyslel si tedy, že Prasátko si asi hřeje nohy u ohně, ale kupodivu našel dveře otevřené a čím více nahlížel dovnitř, tím jistěji tam Prasátko nebylo...“
A. A. Milne, Medvídek Pú
"Můj poslední sen, který mě stále více pronásleduje: Probudím se v posteli a zjistím, že nemám co dělat a tak, abych aspoň něco dělal, jdu navštívit Prasátko..."
Marian Palla
Kůzle laskavě zapůjčil pan Lumír Pröll, 1994


Florián
Ani už nevím, jestli jsme se jmenovali s dlouhým, nebo s krátkým „á“. Může za to jeden dřevěný sud, Milan Magni, Petr Kvíčala a já. Postávali jsme z neznámých důvodů za končící komunistické éry kolem popraskaného sudu u mě v ateliéru v Rousínově, když kdosi z nás nadhodil, že bychom mohli založit hudební skupinu, když už tady ten sud je. Bylo na něm bílým vápnem napsáno „Florián“, ale nikdy jsme na něho nehráli, neboť byl seschlý a poněkud rozvalen.
Také jsme nikdy nezahráli na žádný hudební nástroj, jelikož jsme se nechtěli zdržovat s nějakým nacvičováním. Zkoušky jsme si hned zkraje zakázali z obavy, že bychom se mohli něco naučit a potom to zapomenout. V úvahu připadalo jen seno, klacky a kameny. Asi po hodině „hraní“ jsme zjistili, že by to šlo a potom jsme už jen jezdili po koncertech. Pamatuji si na několik akcí, například jsme vezli stoh sena do Prahy, v Bratislavě hráli na živého kapra tak, že když Magni vytáhl kapra z kbelíku s vodou a nechal ho plácat na podlaze, sám strčil hlavu do kbelíku a dusil se stejně dlouhou dobu, aby odvrátil kritiku ochránců zvířat. V Domě umění v Brně jsme hráli na živých koní a četli western „Ve znamení hada“ (J. Jiráň, M. Palla) s živou krajtou, nebo četli medvídka Pú na Hermitu v Plasích u Plzně s bílou kozou.
Abych shrnul význam skupiny Florián, musel jsem se zamyslet: Skupina Florián soustavně opovrhovala publikem a zabývala se jen sama sebou, tak jak to v umění ostatně má bejt, proto o ní lid dosud neví a ani nebude vědět, na což jsem docela pyšný.

Střelice 18.11.2017 Marian Palla


Moravské bratstvo Florian praktikovalo na konci 80. a začátkem 90. let jakousi endemickou praxi života, hudby, divadla, folkloru všedního dne. Kmenovými členy byli Marian Palla, Petr Kvíčala a Milan Magni, nicméně Florian vyrůstal z širší kulturní geologie Brna a okolí. Jejich poetika navazovala (samozřejmě zprostředkovaně) snad na aktivity hnutí arte povera (chudého umění), nebo možná amerického a evropského Fluxusu (La Monte Young, Emmett Williams, George Brecht, Robert Filliou) případně na některé umělce českého neoficiálního umění normalizační epochy, jako jsou Jan Steklík, Jiří Valoch, Evžen Brikcius, Dalibor Chatrný, Karel Adamus, snad Pavel Buchler? a další). Ale Florian byl ve všem poněkud radikálnější, stoičtější a více anarchistický. Nakonec Marian Palla zmiňuje ve svém textu, že u zrodu skupiny byl SUD! Snad Diogenův sud? nebo sud, na kterém se zachránil hrdina povídky Maelstrom Edgara Alana Poea? V Plasech se Florian představil v roce 1993 a 1994, ale bez Milana Magniho. Představení v kapli sv. Benedikta v roce 1993, včetně vypouštění motýla, čtení z knihy Medvídek Pú v roce 1994 floriáni doplnili několika samostatnými akcemi, například symposiem, kde Marian Palla pohostil všechny zavináčem a žloutkovým věnečkem v letním refektáři a Petr Kvíčala sypal pískové ornamenty na dlažbu křížové chodby.
Miloš Vojtěchovský, 2017, Motol
Marian Palla se narodil v roce 1953 na Slovensku, vystudoval brněnskou konzervatoř a hrál 15 let na kontrabas v orchestru Janáčkově opery v Brně. Paralelně se věnoval výtvarnému umění – hlavně kresbě, malbě a objektům, improvizované a experimentální hudbě a psaní. Od roku 1994 do roku 2011 učil na katedře environmentu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Jeho práce vychází z tradic humoru, dadaismu a nonsensu. Napsal a vydal jedenáct knih a je jednou z klíčových osobností generace, která formovala neoficiální kulturní život v Brně od poloviny 70. let. Žije ve Střelicích u Brna.
Petr Kvíčala se narodil v roce 1960 ve Svitavách, od poloviny osmdesátých let až do současnosti se zabývá hlavně malbou a ornamentem. Jeho rukopis a rejstřík tvoří geometrie a ornament, linie jako jsou vlnovky, lomené linie, smyčky. Kombinuje je, zmnožuje, překrývá a vrství. K abstraktnímu a radikálně redukovanému jazyku i barevnosti jej přivedly prožitky krajiny a lidového umění. Kvíčala v 80. letech experimentoval s různými obory: psal texty inspirované zážitky v krajině, kreslil jednoduché náčrtky polí a působil v několika uskupeních, zabývajících se minimální a konkrétní hudbou, jako je právě skupina Florian, nebo Měkkohlaví (Karel Adamus, Dalibor Chartný, Vácalv Malina, Jiří Valoch, Miloš Šejn a Jiří Šigut) 
Malíř a pedagog Milan Magni se narodil roku 1960 v Jihlavě, občas kreslí a zabývá se i grafikou, keramikou a prací s dřevem. V letech 1986 až 1994 působil na LŠU (ZUŠ) J. Kvapila v Brně, 1994 až 2001 vedl ateliér nefigurativní malby na Ped. fak. MU v Brně, byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Měkkohlaví a intermediálního uskupení Florián. Své práce vystavoval doma i v zahraničí, jeho tvorba je zastoupena ve státních i soukromých sbírkách v ČR, Itálii, Francii, Polsku a na Slovensku, kde absolvoval také několik stáží a tvůrčích pobytů. Působí také jako novinář se zaměřením na víno a životní styl, je certifikovaným degustátorem podle DIN, ÖNORM a ISO. Žije a tvoří ve Svatoslavi.