Gertrude Moser Wagner: Counterplot

intervence v prostoru
instalace
prelatura

Prostor: prelatura, schodiště, dvě niky vedle sebe, jedna se sochou, jedna prázdná.
První výklenek: ženská plastika s knihou v ruce (inventarizační popis: Socha ženy, životní velikost, drapérie šatů v levé ruce, která drží knihu, bílý tvarovaný mramor, výška 193 cm s postamentem, umělec G. Duprā, 1853, pravá ruka chybí, číslo PY 870)
Druhý výklenek nápis ve znakové řeči – jazyk pro neslyšící – je napsáno slovo COUNTERPLOT. Slovo se skládá z jedenácti gest ruky. Každé z nich bylo překopírováno na průhledný list. Navrstvené na sebe vytvářejí zároveň  jak obraz, tak slovo.
Intervence se skládá z „nalezené“ situace rozšířené o tři prvky:
1. Označení: bílá barva vyznačuje instalaci – místo s opatřené lešením – pracovní stání a dvě naistalovaná světla.
2. Indikace: Dvě indikace týkající se objektu a intervence: inventarizační popis – index sochy. Název jako znakový jazyk transformovaný do konvenčních písmen.
3. Intervence: obrázek jako slovo i jako gesto

Gertrude Moser Wagner, 1994

Dělali jsme krátkou performanci společně s Michaelem Deliou, který hrál živě a seděl někde nahoře na lešení. Měli jsme časový rozvrh hraní a přestávky, možná každou minutu, přesně si už nevzpomínám. Když bylo nahoře ticho, začala jsem psát na list papíru nebo ho gumovat, a když Michael hrál, byl jsem ticho já.

Gertrude Moser Wagner, 2017


Gertrude Moser Wagner (1953) je rakouská vizuální umělkyně, narodila se v St.Georgen / Murau ve Štýrsku. Žije a pracuje ve Vídni jako nezávislá umělkyně. Oblasti její umělecké tvorby jsou koncept, socha a video. Vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Bruna Gironcoliho. Působila jako profesorka na Webster University ve Vídni (1999–2009). Studia v zahraničí: Řím (1994) a Krakov (1997). Umělecká rezidence UMAS, Durham, Ontario (2000). Pilotní projekt BMUKK na téma „Mentoring of women by women in the arts“ (2011). Vystavuje od roku 1979, od roku 1983 pracuje s videem. Od roku 1985 se zabývá uměním ve veřejném prostoru, intervencemi, účastní se sympozií, projektů s důrazem na komunikaci, píše texty a spolupracuje s umělci a vědci z jiných oborů.
Symposií v Plasech se účastnila několikrát, vystavovala také v Praze (Makrobiologický ústav AV, galerie Školská 28).