Indrek Erm, Mare Mikoff, Rait Pärg, Krista Thomson: Loď

site specific instalace
dvůr prelatury

Intervence skupiny estonských umělců spočívala v přetvoření bazénu na dvoře prelatury, kterou zabalili do černé igelitové fólie, zakrývající vystupující tvar potápějící se lodi.


Indrek Erm (narozen 1965, Jõhvi ) je estonský architekt. Architektonické vzdělání získal na Státním institutu výtvarného umění v bývalém SSSR v letech 1986–1991. V roce 1992 absolvoval Polytechnický institut ve Virginii v USA. V letech 1989–1992 pracoval Erm v Národním projekčním institutu v estonském projektu rozvoje krajiny. Poté působil v různých architektonických ateliérech. Od roku 2000 je zaměstnán v architektonickém ateliéru Emila Urbela.

Mare Mikoff (1941, Tallinn) je estonský sochař. Vystudoval v letech 1961 - 1971 na estonském Státním ústavu výtvarného umění sochařství v tehdejším SSSR. Působil jako nezávislý sochař, ale take pracoval jako. Od roku 1997 vyučuje sochařství na Estonské akademii výtvarných umění, od roku 2005 je na této akademii profesorem. Na výtvarnou scénu  vstoupil na počátku sedmdesátých let. Jeho rané práce byly ovlivněny hyperalalismem a pop artem. Vytváří drobné plastiky vedle  monumentálních sochařských portrétů, věnuje se také prostorové instalaci a novým médiím. Vystavoval  v Estonsku, Rakousku a Rusku a od roku 1974 je členem Estonského umělecké sdružení.

Rait Pärg (1966), estonský sochař, studoval na Art university v Tallinu, působí jako učitel na Pärnu Art school, pracuje s kamenem, dřevem, bronzem a hliníkem

Krista Thomson (1974, Tallinn) je současná estonská interiérová designérka. Vystudovala na Estonské akademii umění v letech 1998-2002 interiérový design.

Související články

O počátku: Centrum pro metamedia Plasy
Indrek Erm, Mare Mikoff, Rait Pärg, Krista Thomson:  (1997)Fotograf: Daniel Šperl Indrek Erm, Mare Mikoff, Rait Pärg, Krista Thomson:  (1997)Fotograf: Daniel Šperl Indrek Erm, Mare Mikoff, Rait Pärg, Krista Thomson:  (1997)Fotograf: Daniel Šperl