Lea Vene je historička umění a kulturní antropoložka

Lea Vene je kurátorkou galerie Miroslava Kraljeviće. Patří k organizátorům filmového festivalu ETNOFILm a je kurátorkou mezinárodního fotografického festivalu ORGAN VIDA. Je aktivní členkou organizace grey) (area – prostoru pro současné a mediální umění. A je také odbornou asistentkou na Fakultě textilních technologií Záhřebské univerzity.

Ve svém výzkumu na poli výtvarného umění a antropologie se neustále vrací k roli vizuálních médií v reflexi každodenního života a kultury prostřednictvím dokumentárního filmu a fotografie (a tedy k tématům jako obrazová etika, sebereflexivní praktiky ve filmové tvorbě, senzorická etnografie, politika reprezentace, vztah mezi My a Oni, politické motivy ve vizuálním výzkumu, participativní a komunitní umělecká praxe či vymezování okrajových pozic ve vizuálním výzkumu).


Lea Vene se také angažuje v Zelené síťi aktivistických skupin (ZMAG), která společně s galerií Miroslava Kraljeviće (GMK) podporuje interakci uměleckého výzkumu s permakulturními praktikami jako model pro vytváření udržitelných, flexibilních a produktivních kultur prostřednictvím pozorování přírodních systémů. Důležité jsou tři základní etické principy: lidská péče, péče o půdu / zemi a spravedlivá dělba hmotných statků. Jádrem permakulturního způsobu myšlení jsou DIY principy a přímé akce. Jednou ročně je zde organizována tematická umělecká rezidence (tématem projektů bylo například: alternativní přístupy k výrobě a zpracování potravin založené na obnovitelných zdrojích, filozofie DIY či ekologická produkce semen).

Dalším projektem, na kterém se Lea Vene podílí, je Industriální dědictví ostrova Korčula – inkluzivní kolaborativní platforma pro vědecký a umělecký výzkum, propojující interdisciplinární přístupy kulturních antropologů, etnologů, kurátorů, umělců, restaurátorů, archivářů a dalších odborníků a zapojující také místní komunity, instituce, sdružení a iniciativy. Ostrov Korčula postavil během posledního století svoji ekonomiku a produkci na zde dobře rozvinutých odvětvích: stavba a montáže lodí, rybolov, zpracování obalů, textil, barvy, laky, lepidla a elektronická zařízení…