Jana Budíková: Kresby

instalace, velkoformátové kresby
sýpka
Lední slavnost, 1998
klášter Plasy
Centrum pro Metamedia Plasy

Jana Budíková (narozena 1946, Praha), malířka, grafička a pedagožka je členkou výtvarných spolků Umělecka beseda a Hollar. Abslovovala Vysokou uměleckoprůmyslovou školu a posléze Divadelní fakultu scénografie v ateliéru Františka Tröstera. Později působila jako pedagožka Střední grafické školy v Praze.

Budíková patří ke generaci, která po ukončení studia v sedmdesátých letech čelila zákazům. Její tvorba se objevovala spíše na výstavách organizovaných v neoficiálních centrech výtvarného dění. Byla kurátorkou dnes již legendární výstavy Setkání v roce 1982. Vernisáž ukončila policie, která zatkla a vyslýchala zúčastněné umělce.

Většina jejích obrazů, kreseb i grafických listů pracuje s biomorfními tvary a strukturami, tomu odpovídají i názvy obrazových cyklů: Zahrady, Sklizně, Houštiny, Vůně, Step. Téměř všechna její výtvarná díla mají svůj základ v konkrétním vizuálním zážitku. I když obrazy vypadají jako abstraktní barevná struktura skvrn, jejich základ je vždy reálný. Vychází z nikdy nekončícího dění v přírodě.