Jean Voguet: CRANE lab

performance a koncert
klášter Plasy, 1999

Klasifikace

Artist

Umělec

Jean Voguet

Projekt

Hermit Residencies 1999

Místo

Plasy Monastery

Jean Voguet je od roku 1995 ředitelem Výzkumného centra pro heterotopii, umění, etiku a umění regenerace / The Research Center for Heterotopia, Arts, Ethics of Art and RegenerationCRANE lab in Millery near Dijon, France. 

Další navštěvníci z centra Cranelab byli mimo Vogueta také tanečnice Annie Coridon, Alice Damas a performer Hernani Cor. Vzorková spolupráce mezi CMMP a Cranelabem proběhl formou umělecké residence dvou českých umělců Jána Mančušky a Tomáše Vaňka v Crane. Kontakt s Crane vznikl patrně přes Hotel Pupik v Schrattenbergu.

Prostřednictvím kognitivních postupů využívajících digitální nástroje a regeneraci vyvíjí laboratoř CRANE uměleckou platformu a přispět tak k zásadním otázkám současné umělecké tvorby: spravedlivé všeobecné vzdělávání a ochrana planety.

Odbornost laboratoře CRANE vzniká formou setkání, sympozií, výměna a uměleckých událostí realizovaných ve spolupráci s partnery v zahraničí a jejich institucemi a umožňuje rozvíjet práci vizionářských umělců tak, že jim napomáhá při realizaci inovativních projektů během jejich rezidencí týkajících se psaní nebo produkce. Otevřít, stimulovat, zkoumat požadavky a vyměňovat dovednosti; zpochybňovat, odporovat, navrhovat a reagovat na etické výzvy, které před nás předkládá vyvolává současná společnost nadměrné spotřeby.

Voguet skládá akustickou a elektronickou hudbu a je organizátor kulturních projektů. Zajímá jej, jak jsou jeho díla prezentována ve specifických environmentálních souvislostech. Koncept „Acousmatic Geophonies & Heterotopias“ vychází z jeho výzkumu „zvukových prostorů jinakosti“, což znamená virtuální ekosystém ve složitých strukturách (zvukové materiály vytvořené syntézou zvuku, které nepocházejí z přírodních zvuků). Vyznačuje se také velkými a variabilními spektrálními frekvencemi, v iniciačním hudebním putování, mimo čas a mimo hranice v neomezené a dočasné dimenzi. 

Mnoho z jeho skladeb, jako je „l'Odyssée“, „Instants sonores“, „Jeux & Variation MiDi“, bylo podníceno jeho posedlostí velkými mýty o humanismu a poetické přirozenosti lidských bytostí. Kromě vystoupení na různých koncertech akustické hudby se věnuje i elektronickým performancím, koncertům s letadly a traktory, multidisciplinárním akcím a festivalům v mezinárodním měřítku. Neomezuje se jen na komponování, vytváří také rozsáhlé site-specific práce.

Pravidelně spolupracuje s umělci z různých oborů, jako je například výtvarné umění, tanec, poezie, performance. Svoji tvorbu prezentoval v Japonsku, Číně, Koreji, Rusku, Polsku, Kanadě, USA, Mexiku, Izraeli, Kamerunu, Itálii, Rakousku, Belgii, České republice, Anglii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku a Francii.

Voguet působil jako umělecký ředitelem festivalu VIA v Paříži (1993-2002) a spoluzakládal síť PAN (1994-2003).