Jiří Olt: Svatyně

instalace
sýpka
Klášter Plasy 1992

Při výběru prostoru instalace jsem si zvolil právě tuto místnost, protože od prvního okamžiku, kdy jsem do ní vstoupil, se ve mě začala vytvářet představa “Svatyně”. Poloha této místnosti, sousedící s královskou kaplí, můj pocit ještě umocnila.
Sama poloha konventu, zámku, sýpek s královskou kaplí a atmosféra celého klášterního celku mě inspirovala k tomu, abych vytvořit místo klidu, rozjímání, pokory a úcty.
Jiří Olt, 1992


Jiří Olt je kameník, který v klášteře pracoval v roce 1992 na restaurování kamenných podlah a zapojil se do symposia.

Související články

Hermit I.: Phonurgiae Liber