Jitro kouzelníků? (Umění věda společnost na přelomu tisíciletí)

kurátoři: Jaroslav Anděl, Miloš Vojtěchovský, Ivona Raimanová
I. Od mediálních kreseb k cyberspace
II. Ztracené a nalezené
Umění, věda, společnost na konci tisíciletí
Veletržní palác, 1996-1997, Národní Galerie v Praze

Veletržní palác, Národní galerie, Praha; 17. 10. 1996 – 28. 9. 1997

První část multimediálního výstavního projektu Jitro kouzelníků? (Umění věda společnost na přelomu tisiciletí) proběhl ve Veletržním paláci v Praze. Dvouletou výstavu ve 4 dílech inicioval nový ředitel sbírky moderního a současného umění Jaroslav Anděl jako pilotní projekt transformace Veletržního paláce. Výstava se měla odlišovat od koncepce dosavadních výstav výtvarného umění v Národní Galerii v Praze a otevřít Národní Galerii a Veletržní palác širšímu spektru české společnosti i mezinárodním kontextům.Kurátoři se pokusili naznačit souvislosti mezi různými obory a periodami současného a moderního umění a mezi uměním, politikou, vědou a technikou.

Výstava měla být původně čtyřikrát během 2 let obměněna, měl k ní vyjít obsáhlý katalog a měla uvést řadu českých i zahraničních umělců. To se podařilo jen částečně: ředitel Sbírky zabředával postupně do sporů s vedením NG, hlavně s generálním ředitelem Martinem Zlatohlávkem.

Snad nezvyklé bylo propojování "velkých" témat jako kosmologie, spiritualita, věda a příroda se současným uměním a hledání afinity mezi uměleckými díly z "vysokého" i populárního, či "marginálního" umění jako například obrazy rómského umělce Rudolfa Dzurka, nebo do té doby většinou galeriemi přehlížená tvorba Pavla Brázdy. Tento "horizontální koncept" naznačoval podtitul projektu "Od mediálních kreseb k cyberspace".  Byl to patrně i jeden z důvodů, proč byl výstavní projekt v médiích často kritizován.
Druhá kapitola se zabývala mimo jiné tématem paměti, zapomínání a dystopie.


kapitola 1 -  Od mediálních kreseb ke kyberprostoru

vystavující: Michael Bielický; Lubor Benda, Ladislav Čarný; Jiří Černický; Peter Fischli-David Weiss; Martin Janíček; Jan Jedlička; Beneš Knüpfer; Vladimír Kokolia; Jiří Kornatovský; Matej Krén; František Kupka; Karel Malich; Frank Josef Malina; Paul Demarinis; Julius Edvard Mařák; Jiří Matoušek; Ilona Németh; Petr Nikl; Jiří Příhoda, Roman Signer; B.K.S.; Martin Spanjaard; Zdeněk Sýkora; Miloš Šejn; Josef Váchal; Rudolf Dzurko, Pavel Brázda, Janka Vidová; Martin Zet, sbírka mediálních kreseb z muzea Nová Paka


kapitola 2  - Ztracené a nalezené

vystavující: Jiří Bartůněk, Pavel Brázda, Peter Campus, Atilla Czörgö, Arnold Dreyblatt, Eye Scratch, Graham Harwood, Nan Hoover, Cindy Sherman, Andreas Serrano, Surrealistická skupina, Dalibor Chatrný, Jiří David, Otis Laubert, Tomáš Ruller, Daniel Fischer,  Barbara Benish, Gerco de Ruijter, Jiří Příhoda, František Drtikol, Vladimír Škoda, Pavel Kopřiva, Tenesee Rice Dixon / Jim Gaperini, Joan Jonas, George Legrady, exponáty z Hrdličkova muzea člověka.

(errata: bude opraveno).


Na výstavním projektu jsem pracoval paralelně s aktivitami v Plasech v letech 1996 až 1998. Proto je výstavní projekt Jitro kouzelníků začleněn do těchto souvislostí. Nenárokuji si autorství, nicméně protože na webu nejsou (mimo zmínku na Monoskop.org) nikde k nalezení žádné informace, rozhodl jsem se zde Jitro alespoň v obrysech dokumentovat. (Miloš Vojtěchovský)