Kim Zieschang: USUS

Scenario (performance)
Residence 1998
Centrum pro metamedia Plasy
klášter plasy

Kim Zieschang (narozena 1961) je německá výtvarná umělkyně a performerka. Vnímá sochařství jako neustálý proces mentální aktivity a formálního výrazu.
studovala v letech 1990 až 1998 sochařství na Akademie der Bildenden Künste Stuttgart a v letech
1988 až 1989 literaturu na Sorboně.