Konference k otázkám uměleckých pozůstalostí

Odkaz sester Válových
30 November 2018, Kladno

Klasifikace

Archive

Umělec

Jitka a Květa Válovy

Místo

Dům Válovek

1. Jan Rous

2. Martina Lehmannová

3. Susanna Wagner Horvatovičová

4. Jaroslav Pergl

5. Richard Drury