Kuai Shen je přírodovědec a mediální umělec. Přes šestnáct let se s velkou vášní zabývá mravenci. Jeho hybridní instalace prozkoumávají vztahy různých druhů v přírodních i uměle vytvořených souvislostech. Inspirovány jsou vývojem a samoorganizací mravenců na jedné straně a na straně druhé subjektivní spojitostí různých parazitů, mikroorganismů a virů s mimikry, afekty a životním elánem.

 

“Příroda vytváří podobnosti. Pomyslete jen na mimikry. Největší schopnost vytvářet podobnosti má však člověk. Jeho nadání všímat si podobného není nic jiného, než základ silného nutkání být a chovat se jako někdo jiný. Možná že neexistuje žádná vyšší funkce člověka, v níž jeho dovednost nápodoby nehraje zásadní roli.” 
– Walter Benjamin


Umělecká činnost Kuaie Shena reflektuje materializaci a percepci zvláštností těchto samoorganizovaných technoekologických ne-lidských společenstev, jež jsou pro nás neviditelná a neslyšitelná. Můžeme je však vizualizovat a amplifikovat pomocí různých hardware, software a wetware nástrojů a DIY artefaktů, a odhalit tak určitou vzájemnost v rámci vztahu přirozeného hostitele a návštěvníka a zdůraznit součinnost mezi výtvory člověka a organizmy. Kuaiův výzkum se zaměřuje na bioakustiku hmyzu a souvislost mravenčích mimikrů s lidskými technologiemi, opírající se o princip sociální stability a fenomén imitace či nákazy.
V roce 2013 jeho instalace 0h!m1gas získala čestné uznání v rámci sekce hybridního umění na Ars Electronice a byla také oceněna cenou Edith-Russ-Haus Medienkunstpreis. V roce 2014 získal cenu Cynetart Förderpreis der Sächsischen Staatsministerin za projekt Playing with ants and other insects, a v roce 2016 získal stipendium na Michigan State University za práci [ant]ibiotica.
Během rezidenčního pobytu v Praze plánuje pracovat na novém projektu / performanci založené na potenciálním vztahu akustiky “rojového typu“ k poruchám městské bioakustiky, při němž bude prozkoumávat stochastickou generaci a granulární procesy pomocí zesilování zvuků městského hmyzu i šumu a hukotu města. Výstupy projektu bude prezentovat na zářijovém mezinárodním setkání Soundworms Ecology Gathering v Mariánských Radčicích.

Termín rezidence

2.8. 201726.8. 2017