Lenka Dolanová

Umělec

Lenka Dolanová

Lenka Dolanová absolvovala dějiny umění na FF UK v Praze a doktorská studia na FAMU. Autorka knihy „Dialog s démony nástrojů: Steina a Woody Vasulkovi“ (NAMU a JSAF 2011), editorka katalogů, mj. „Seno, sláma, řeřicha“ (OGV 2015) a „X: Čestmír Kafka“ (OGV 2016). Zabývá se propojením umění nových médií, ekologie a zemědělství, zejména ve venkovském prostředí. Je zakládající členkou spolku KRA – Kravín Rural Arts, který provozuje umělecké rezidenční centrum v Železných horách na Vysočině. Je také spoluiniciátorkou mapy venkovských aktivit RurArtMap.

Působí jako kurátorka v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde mj. vytváří program zvukové galerie IGLOO.