Lorraine Kordecki: Slova

site specific instalace
konvent
Průsvitný posel symposium 1994
Klášter Plasy

Instalace sestávala z přibližně devadesáti kovových desek. Na každé z nich bylo napsáno jedno slovo ve čtyřech jazycích: polsky, rusky česky a srbo-chorvatsky. Byla to buď modlitba, varování nebo nářek. Každé slovo bylo připájeno-napsáno na kov. Mezi slovy, která byla vybrána coby lamentace, bylo například "postrádati". Stejné slovo v srbochorvatštině znamená "trpět". Ruská slova, která jsem zvolila jako modlitbu, obsahují  "rozumět" – "chápat "blahoslavit" – požehnání a jako varování: "stříci se" – mít se na pozoru, "poslouchat" – slyšet/poslouchat.

Etymologicky stejné slovo v má každém jazyce často odlišné významy, někdy jsou mezi dvěma nebo třemi jazyky jen zdánlivě jemné rozdíly, významově se ruské "otěčestvo-rodina" se stává "otčinou-vlastí"  v českých zemích, ale v srbochorvatštině se význam transformuje se na "moc" , "pravidlo" / "autorita" a "kontrola". Vytvářejí snad jazyky národní dějiny a národní povahu? Ačkoli jsou ze stejného slovanského kořene, liší se tato slova v často v nacionalistickém kontextu. Často používáme stejný jazyk, stejná slova, ale záměr, který stojí za slovy, je někdy velmi odlišný.


Výstava Transparent Messenger se odehrávala v roce 1994 v klášteře Plasy u Plzně v České republice, po období rozpadu republiky Československa. Bývalý cisterciácký klášter. Chtěla jsem reflektovat období změny, povahu budovy, která bývala místem modlitby. Vystřihla jsem z plechu konzerv zhruba 100 obdélníků a připájela na ně slova modlitby, lamentací, varování v češtině, ruštině (jejich bývalých utlačovatelů), polštině (můj druhý jazyk) a srbochorvatštině (v té době zuřila na Balkáně válka kvůli rozpadu Jugoslávie) a cítila jsem, že je vhodné zahrnout do textů i Srbsko a Chorvatsko. Patrně také stojí za zmínku, že cisterciácký řád se zřekl všeho kromě psaní.
Zde jsou některé příklady přeložených slov do angličtiny: poslouchat,  učit se, blahoslavený, mír / nepřítomnost války, příměří, otevřít, paměť, rozumět, svíčka, trpět, transformovat se,  zříceniny, zlověstný, rozpojit.

Lorraine Kordecki, 2014


 

Lorraine Kordecki je britská umělkyně, studentka Rona Haseldena, žije a pracuje nedaleko Londýna
studovala na University of Reading, Department of Fine Art, 1991–1995

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.
lorrain_kordecki lorraine_kordecki2 lorrain_cordecki