Sekce

Artist Residency

Klasifikace

ArtistProfile

Umělec

Mila Panic

Kurátor

Michal Kindernay

Intermediální práce umělkyně Mily Panic zkoumá sociokulturní aspekty rychle se proměňujících společností. Pohyb, migrace, podmínky a obraz bydlení se neustále překrývají.

 

Umělkyně hledá vztahy a souvislosti mezi pojmy jako pohodlí a neklid, mentální a osobní intimní krajina. Jak se naše vědomí učí zevnitř vnímat vnější krajinu? Jak nás takové vnímání ovlivňuje a jaký dopad má na naše osobní vazby a společnost? Jakým narativem současná umělecká praxe přispívá k přeměně současné sociální krajiny?

Na rezidenčním pobytu v Praze bude Mila Panic rozvíjet novou video instalaci, sestavenou z krátkých performativních událostí ve veřejném i soukromém prostoru. Z denních, konstantně zaznamenávaných performance daného rytmu a postupů dle aktuálních událostí vznikne specifický vizuální deník.

Mila Panic se narodila v roce 1991 v Brčku v Bosně a Hercegovině. Studovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru malby v Banja Luce. Magisterské studium absolvovala na Bauhaus Universität (obor Umění ve veřejném prostoru a nové umělecké strategie). V roce 2017 získala DAAD stipendium. Je spoluzakladatelkou projektu “APARTMAN“ pro popularizaci současného umění a nových médií v umění v Bosně a Hercegovině. Zúčastnila se řady mezinárodních výstav, festivalů, projektů, diskuzí apod. Získala několik cen v oblasti výtvarného umění, videa a fotografie. Žije a pracuje v Bosně a v Německu.

Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.