Mimi Debruyn

Kurátorka, Antverpy
K projektu Fungus

Projekt začal nápadem Huga Debaera uspořádat pracovní mezinárodní uměleckou akci. Bylo potřeba dohodnout se na nějakém nosném tématu, na které by se umělci mohli soustředit. Jinak by projekt postrádal smysl, totiž komunikační rovinu. Původně jsme navrhli název Art-d-Eco, protože ten obsahoval potřebnou šíři hledisek – tedy důraz na otázku materie a způsob, jakým je obsažena v uměleckém díle. Za druhé zde byla narážka na ekologické hnutí, ne jako módní výraz společenských trendů, ale jako nutný myšlenkový předpoklad pro budoucnost a úlohu umění. Za třetí zde byl odkaz na historický styl art deco a tak i kritické vyjádření k pseudointelektualitě části současné výtvarné scény. Kritické výhrady nás dovedly k názvu Fungus, aniž bychom ustoupili od původního vymezení problému. Navíc toto slovo odkazuje k pojmu růstu, houby rostou v prostředí rozkladu, na místech, která nejsou průmyslově znečištěna. V tomto smyslu kladu hlavně důraz na horizontální rovinu akce – na komunikaci a méně na práci jednotlivých umělců.

Zvolili jsme formu výstavy spojené se sympoziem, abychom poskytli dostatek času pro navázání kontaktů. Pohostinství Hermitu v Plasích se mi zdá být i vhodným prostředím i pro Fungus. Místo má již určitou tradici. Prostředí nabízí klid a soustředění pro tichou komunikaci potřebnou k intenzivnímu kontaktu mezi uměním, umělcem a publikem. Z architektonického hlediska poskytuje klášter rozmanité prostory pro realizace. Kulturní dějiny tohoto místa jsou výzvou i příslibem do budoucna. Toto místo je také umělecky a politicky neutrální, je ve středu Evropy. Už to, že v Plasích skutečně houba (dřevomorka) sídlí, je vlastně výzvou k uskutečnění projektu právě zde. Není naším záměrem pořádat projekt v Plasích každoročně. Pokusíme se rozšířit toto „podhoubí“ do různých oblastí Evropy.

Úryvek z rozhovorů Fungus, Plasy, 24. 9. – 24. 10. 1994, připravila Blanka Jiráčková, in: Ateliér, čtrnáctideník pro současné umění, 1994, č. 19, s. 8.


Bio: Mimi Debruyn (1949) je kurátorka a historička umění, zabývá se současným uměním a památkovou péčí. Žije a pracuje v Antwerpách.