Peter Sinclair je zvukový umělec a badatel na poli zvukového umění. Začínal jako vynálezce hudebních strojů, které opakovaně prezentoval na výstavách nebo na ně hrál, ať už sám či ve spolupráci s dalšími hudebníky. Počátkem devadesátých let se začal věnovat programování a fyzikálnímu modelování zvuku, které implementoval do svých projektů. Začal se věnovat síťovému hraní, pro něž vytvořil speciální nástroje, zejména s newyorským umělcem GH Hovagimyanem, se kterým dlouhodobě spolupracoval, stejně jako s dalšími experimentálními skupinami jako DaisyChain a PacJap. Často vystavoval i hrál v Evropě a ve Spojených státech na festivalech, v galeriích a výzkumných centrech. (Exploratorium v San Francisku, v MAC de Lyon, v galerii Postmasters v New Yorku, na festivalu Belfort Interference, na Eyebeam - Beta Launch v New Yorku, na festivalu nových médií a filmy ve Splitu, v rámci ISEA v Nagoye, v Centru pro výzkum a vývoj nových hudebních nástrojů v perfomativním umění STEIM v Amsterdamu, atd.). V současné době se zaměřuje na sonifikaci dat v reálném čase, mobilní zvukové aplikace a umělecký vývoj nových auditorií. Většinu těchto projektů vyvíjí v rámci výzkumné jednotky Locus Sonus, kterou také sám řídí.

Projekt Locus Sonus, věnující se experimentálnímu kreativnímu výzkumu v oblasti zvukového umění, vede Peter Sinclair na Akademii umění v Aix en Provence v jižní Francii a je financován francouzským ministerstvem kultury a komunikací. Locus Sonus je aktuálně v procesu integrace do nové smíšené multidisciplinární výzkumné jednotky PRISM (Percepce, Realizace, Obraz, Zvuk, Hudba) – v jejímž rámci spolupracuje univerzita Aix-Marseille a francouzská akademie věd (CNRS). Peter Sinclair je výzkumný pracovník a člen vědeckého kolegia PRISM a byl také členem řídící skupiny projektu.

Studoval na École Supérieure d'Art v Nîmes a PhD s dizertační prací na téma “Using Real-Time Data Flux In Art - The Mediation Of A Situation As It Unfolds: RoadMusic - An Experimental Case Study" získal na University of Arts v Londýně.