Murmurans Mundus / Za sonickou ekologií

Mezinárodní mezioborová konference, 3 - 5 října, 2019
Připravila Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem a partneři

Klasifikace

Conference

Projekt

Místo

Ústí nad Labem

Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond je mezinárodní mezioborová konference zaměření na aktuální otázky spojené s oborem akustická ekologie,  z hlediska umění, sociálních a přírodních věd.

 

Různé druhy zvuků jsou jak vedlejším jevem tak i mnohdy jediným cílem lidské činnosti. Skrze ně je možné získávat informace o prostředí, jež nás obklopuje, a vedle toho také do něj aktivně vstupovat a proměňovat je. Jak umění a vědy pracují se zvukem různými způsoby. Zkoumání a srovnání těchto přístupů může vést k vzájemné inspiraci a nalezení inovativních řešení v porozumění, využívání a proměně zvukového prostředí.

Program vedle konferenčních příspěvků zahrnuje workshopy, zvukové performance a instalace.

Datum konání 3. 10.-5. 10. 2019

Místo konání: Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně

Konference probíhá v anglickém jazyce.

Tématické okruhy

Zvuk jako zdroj informace a nástroj změny životního prostředí
Můžeme zvukové prostředí chápat jako indikátor nutnosti změn ve vztahu člověka k prostředí, v němž žije?

Kontext jako základní parametr interpretace zvuku
Co znamená kontext pro naslouchání a porozumění zvuku?

Zvuk jako vnitřní zkušenost
Je možné pojem „zvuková ekologie“ chápat v duchovní rovině?

Zvuk a edukace
Do jaké míry je naslouchání prostředí součástí výchovy a vzdělávání a lze v této souvislosti hovořit o „zvukové gramotnosti“?

Design a zvuk
Jak spolu souvisejí design a zvuková prostředí?


Konference navazuje na zakládající mezinárodní konferenci Středoevropské společnosti pro zvukovou ekologii CENSE, která se uskutečnila v Budapešti na přelomu listopadu a prosince 2018.
Konference je otevřena teoretickým i praktickým referátům, analýzám, prezentacím o konkrétních uměleckých i výzkumných projektech a zprávám, souvisejícím s tématem akustické ekologie i příbuzných oborů.

Pro vznik uvažování o zvukové ekologii jsou většinou zmiňovány jako iniciační tři základní teze skladatele a filosofa Raymonda Murraye Schafera: o „zvukových krajinách“, o ekologii zvuku a metoda „hlubokého naslouchání“. Moment faktického záznamu zvukové situace, zvukové krajiny a dalšího zpracovávání nahrávky je v tomto rámci méně důležitý, než existenciální a environmentální situace, spojená s aktem subjektivního poslechu zvukového dění v prostoru a času.

Otázky zvukového znečištění, hluku a hlubokého naslouchání stály dlouho mimo hlavní proud moderní a postmoderní hudby, ale v poslední době jsou součástí témat, kterými jsme nuceni se zabývat. Zvuková ekologie zdůrazňuje důležitost autonomního zvukového univerza, které nás neustále obklopuje a jehož součástí jsme. Zvuk je v tomto myšlenkovém kontextu vnímán jako kvalita komplexního, „více-než-lidského“ systému, existujícího a „znícího sám o sobě“. Záleží na našich percepčních schopnostech či na situaci a ochotě posluchače, který tuto neustále se proměňující sonickou texturu světa může přijmout, pochopit, nechat ji působit a využít ji jako inspiraci, prostředek k poznání, nebo uklidnění. Věda ke zvuku přistupuje analyticky, snaží se určit jednotlivé prvky, vypovídající o pozitivních, nebo negativních procesech a výsledná data pak interpretuje.

Jak umělecký tak vědecký přístup k fenoménu zvuku a poslouchání zdůrazňuje aktivní povahu percepce, tvůrčí podstatu poslouchání. Z „původního“ nerozlišitelného hluku se akustický signál mění v artikulovaný, smysluplný tvar. Ten je určen řadou vědomých i intuitivních rozhodnutí posluchače, ovlivněného mnoha společenskými i psychologickými faktory. Protože je téma


Pořadatelé a partneři: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem The Soundscape Research Studio, Institute of Cultural Studies, University Wroclaw Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest Veřejný sál Hraničář Asociace Mlok

Finanční podpora: Visegrad Fund Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Program

2 / 10 Arrival

@ Public Hall Hraničář / Cafė ve Foyer
19.00 Meeting with participants of the conference

3 / 10 Day 1

@ Faculty of Art and Design

10.00 Opening (Pavel Mrkus)

#1 Sound as a source of information and a means of environmental change — The acoustic environment as an indicator of the critical state of the world and the need to alter our relation to it.

10.30  Peter Cusack:  Aral Sea Stories: Soundscapes of A Major Environmental Change

11.00 Tomáš Šenkyřík:  Soundscape of South Moravia, Virtual field recording trip from the confluence of the Morava and Dyje rivers to the peak in the Wild Carpathians

11.30 Slawomir Wieczorek: Sonic Ecology and a Big City. The Soundscape of Paris according to Des Coulam

12.00 Anna Kvíčalová: Manufacturing nature? How to do things with sounds in the Anthropocene

12.30 Jaroslaw Jaworek: Soundscape Ecology in the Perspective of Environmental and Sound History


13.00—14.30 Lunch break

#2 Design and sound — Connections between architecture, urbanism, design, and acoustics.

14.30 Sam Auinger: Listen to the Sonic Commons – Sonic works in public space by O+A

15.00 Balázs Kovacz: Hangfarm project presentation

15.30 Jeff Gburek: Sound Stranger

16.00 Karolína Kotnour: Evolving Architectures – Spatial Adaptation and Extreme Dynamic Environments

16.30 Peter Cusack & Sam Auinger Sound walk


@ Public Hall Hraničář 20.30—23.00 AV performances (Moderator – Jan Krombholz)

Ali Chakav / Aloïs Yang / Jeff Gburek / Jiyun Park / Tomáš Šenkyřík


4 / 10 Day 2

@ Faculty of Art and Design

#3 Sound as an inner experience — Acoustic ecology as a possibility for transforming our relation to the world in both art and science.

10.00 Aleksandar Vejnovic: Audience Development in Acoustic Ecology Facilitation and empowerment for open public exemplified on a case study

10.30 Jadwiga Zimpel: Deep listening, place sensing and the sense of place

11.00 Jan Trojan: An acoustic signal articulated by musical instruments in a form of musical composition or sound performance

11.30 Dariusz Brzostek: Field Recording as the Technology of Self: Acoustic Ecology and the Ethics of Care


12.00—13.30 Lunch break


#4 Sound and education: sound literacy — Listening as an important part of upbringing and education. Sound activism.

13.30 Csaba Hajnóczy: Teaching Acoustic Ecology

14.00 Roberta Busechian: Sound art educational: An analysis of a sound art educational project to introduce sonic activism to school students

14.30 Martin Flašar: Teaching Silence: Listening long before music

15.00 Šárka Zahálková: Sound as a Way to Memory

15.30 Nathan Wolek DeLeon Springs: Listening at the intersection of geophony, biophony, and anthrophony


@ Public Hall Hraničář

19.00—23.00 AV performance (Moderator – Polina Khatsenka)

Martin Zet / Barry Wan / Boštjan Perovšek / AVA Kolektiv / Jan Sůsa / Slavek Kwi


5 / 10 Day 3

@ Faculty of Art and Design

#5 Context as one of the parameters of sound interpretation — The importance of the social context for our ability to listen and understand sound.

10.00 Martin Nitsche: Phenomenological Approaches to Sonic Experience

10.30 Raquel Castro: Aural identity, neighborhood and community

11.00 Jozef Cseres: John Cage’s Sound Ecology and Its Consequences to the Aesthetics

11.30 Irena Pivka: Sound Ecology within Contemporary Art Practice

12.00 Július Fujak: Sonic Photography as a Trace of Kairos


12.30—13.30 Lunch break


@ Public Hall Hraničář

13.30 CENSE meeting – planning next agenda

16.00 Exhibition guided tour

19.00 Afterparty