Sekce

Grant Program

Klasifikace

Venue

Projekt

Offcity

Místo

Offcity Pardubice

Offcity je dlouhodobým projektem nejen o umění ve veřejném prostoru. V Pardubickém kraji působí od roku 2008, původně byl zaměřen na popularizaci umění, architektury, urbanismu a veřejné účasti na podobě města a jeho okolí.

Nyní organizuje i tvůrčí pobyty umělců, iniciuje veřejné soutěže na realizace uměleckých děl, připravuje přednášky a vzdělávací programy pro širokou veřejnost. Do svých aktivit se snaží zapojovat místní zastupitelstvo s cílem vést kontinuální otevřený dialog mezi radnicí a obyvateli. Spolek vytváří podmínky pro vnímání umění a kultury jako přirozené součásti našeho života.