Projekt

Are

Are je kurátorské uskupení fungující od roku 2013 v Praze, které vzniklo z potřeby větší flexibility a diverzity pole současného umění a spřízněných oblastí. V současnosti ho tvoří Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Nela Klajbanová. Are staví kolektivní přístup nad individuální projekty, rozvíjí mezinárodní týmovou práci a spolupracuje s akademickými, vzdělávacími, kulturními a uměleckými institucemi i s nezávislými iniciativami.

V současné době Are pracuje na několika různorodých projektech uměleckého a kurátorského výzkumu a organizačního úsilí. Jedním z nich je zpřístupňování archivu a interpretace tvorby režisérky, scénáristky a výtvarnice Ester Krumbachové. Dalším pak Institut úzkosti, založený umělkyněmi Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou, který má vytvářet prostor pro výzkum fenoménu úzkosti. Součástí výzkumu je také zakoupený lesní pozemek poblíž obce Hnátnice v Orlických horách, který se stal kulturně - uměleckou laboratoří pro zkoumání problémů spojených s environmentálním žalem, zrychlujícími se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny a půdy, postupujícím suchem a vymíráním drobných živočichů a hmyzu. Projekt LES – Společenství pro pěstování, teorii a umění oživuje toto lesní společenství workshopy, přednáškami, performancemi aj.
 Společně s Kunsthale Oslo a Universitou Reading se Are podílí také na projektu EuroNoize umělecké dvojice Pil and Galia Kollectiv. EuroNoize je polemikou s hudební soutěží Eurovision a zkoumá DIY hudební scénu a kapely vizuálních umělců v lokálním a globálním propojení.

Grant Perpedes je určen na projekt archivu Ester Krumbachové.