Projekt

Fujaré

Tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka Fujaré působí od roku 2016 v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí. Pořádá mezinárodní hudební festival lidského hlasu Hlasy, Hudební fujaré – koncertní cyklus setkávání folklóru s jinými žánry, živé letní kino s muzikou, divadelní a hudební workshopy, přednášky a debaty o občanské společnosti, výtvarné instalace, veřejné intervence a performance. Fujaré vzniklo jako občanská iniciativa, nemá vlastní prostor, spolupracuje s prostorem 3.etáž, Městskou knihovnou v Rožnově, Brillovkou a Valašským muzeem v přírodě. Snaží se o prolínání tradice i alternativy, centra a periferie, rozvíjení možností místa, ve kterém žijí. Fujaré jsou Honza Petružela, Pavel Trčka, Jiří Krumpoch a přátelé.