Projekt

Prazdné domy

Spolek Prázdné domy vytvořil a již několik let spravuje databázi sloužící k dokumentaci primárně historicky zajímavých objektů, které jsou ohrožené nebo prázdné, ale také k dokumentaci objektů zachráněných nebo zaniklých či používaných (dokumentace historicky zajímavých objektů v případě budoucího ohrožení). Svou činností spolek inspiruje a iniciuje aktivitu jednotlivců či komunit k záchraně staveb, ale také motivuje k zájmu o okolí a vytváří možnost rozvoje komunitních, mezioborových či uměleckých aktivit.

Spolek pořádá vycházky po zajímavých domech s kontextuálním výkladem, navrhuje možná řešení bránící chátrání objektů nebo ukazuje příklady postupné či nízkonákladové rekonstrukce, případně dočasného využití stavby a zveřejňuje případy, kdy se daří chátrající objekt zachránit. Ke změně se snaží přispět pomocí fundraisingu pro obnovu památek, brigádami na opravu či úklid objektů nebo formou jejich adopce. K tématice prázdných domů spolek realizoval také konferenci propojující politiky, vlastníky objektů i nadšence.