Projekt

Spolek Přezpolní je spojen s kulturní platformou Kulturák Archa, jíž v obci Lubná nedaleko Litomyšle podnítila instalace sochařské architektury Jiřího Příhody. Platforma balancuje na pomezí galerie, vzdělávacího a komunitního centra.

Spolek zde pořádá výstavy současných umělců a studentské plenéry FAVU VUT Brno pro ateliér Environment. V Kurníku provozuje rezidenční program – jeho prostorové uspořádání slouží ze tří čtvrtin slepicím a z jedné čtvrtiny rezidentům či náhodným kolemjdoucím. V létě pořádá festival experimentální a elektroakustické hudby Bučení, který využívá rozložitelné DIY podium (původně vor), backstage je tvořena z karavanu.

Právě vznikajícím místem je 5sil – pět platforem pro soužití lidí a zvířat. Získaná sila od Zemědělského obchodního družstva Lubná by spolek rád postupně přetvořil v místo k umělecké a edukativní činnosti ve spojení s chovem domácích zvířat. Spolek také pořádá umělecké či architektonické workshopy. Svou činností bezprostředně inspirují a rozšiřují kulturní nabídku i pro místní obyvatele.