Peter Cusack

koncert pro buzuki a elektroniku

Peter Cusack spolupracoval v té době s Ronem Haseldem a přes něho dorazil do Plasů. Hrál v kapli svatého Benedikta na akustickou kytaru a buzuki s elektronikou. Potom improvizace s Michael Delia. Ukázky z obou jsou na zvukovém nosiči.
Jeho návštěva v Plasech byla podpořena Britskou radou.


Peter Cusack je fonografista a hudebník se zvláštním zájmem o zvuky přírodního prostředí a akustickou ekologii. Jeho projekty jsou příkladem komunitního umění, zvukového a společenského výzkumu a dokumentárních nahrávek míst se specifickým akustickým nábojem (jezero Bajkal, Aralské moře, Černobylská zóna, Kaspické naftové vrty, britské nukleární objekty). Jeho projekt Sounds from Dangerous Places (Zvuky z nebezpečných míst) zkoumá zvukové krajiny na místech velkých environmentálních změn. V roce 1998 Cusack inicioval v Londýně projekt Favorite Sounds, který se snaží zjistit, co lidé považují na jejich každodenním zvukovém prostředí jako pozitivní. Projekt se od té doby rozrostl i do Pekingu, Berlína, Bruselu, Chicaga, Prahy a Birminghamu. Přednáší na katedře Zvukového umění a designu na London College of Communication, a pobýval na umělecké rezidenci nadace DAAD v Berlíně, kde střídavě žije.