Petr Veselý: bez názvu

kresba
sýpka

Petr Veselý (1953, Brno) je český malíř, výtvarný pedagog a básník.
V letech 1973–1979 navštěvoval speciální ateliér krajinářského a figurálního malířství u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze.

Vedle vlastní tvorby se po absolutoriu věnoval výuce výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1992 působil jako odborný asistent v ateliéru malířství na FaVU v Brně. Od roku 1995 dosud je vedoucím oboru malby na Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně. V letech 2002–2007 byl vedoucím ateliéru Malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Od roku 1986 je Petr Veselý členem Tovaryšstva malířského (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík). V letech 1990–1999 byl členem TT klubu v Brně. Od roku 1996 je členem Umělecké besedy.
V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna za oblast výtvarného umění.

Petr Veselý klade důraz především na malířskou matérii, plošnost a odpoutávání se od figury. O jeho způsobu přemýšlení něco napoví názvy jednotlivých cyklů maleb, kreseb či objektů jako jsou Formáty, Fragmenty, Vrstvy nebo Pokoje, Stropy, Dveře. Významy toho, co je malba, kresba či objekt se v jeho díle často stírají a stávají se nedefinovatelnými. Mezi objekty lze zařadit většinu jeho práce se dřevem, dřevěnými prkny či destičkami, které skládá na sebe, stlouká je dohromady, opírá je o zeď nebo je staví do prostoru. 

Související články

O počátku: Centrum pro metamedia Plasy
Petr Veselý:  (1997)Fotograf: wikipedia