Planeta Chaos

Galerie ve východočeské vesnici
Střítež u Poličky

Klasifikace

Grant

Projekt

Planeta Chaos

Místo

Planeta Chaos

Vesnická galerie Chaos se za několik let své existence osvědčila jako pozoruhodný projekt, který programově cílí na veřejnost mimo města. Výstavní dramaturgie se orientuje především na umělce, věnující se tématům spjatých s venkovem, přírodou či ekologií, čímž se snaží srozumitelnou a blízkou formou přitáhnout pozornost neměstského publika k současnému umění. Galerie je rovněž napojena na dvě místní střední školy humanitního a uměleckého zaměření, kde vystavující umělci návazně častokráte přednášejí, či se věnují jiné, se současným uměním související vzdělávací činnosti.     

Planetu Chaos jsme podpořili částkou 40.000 Kč