Silver: Amnesty / Interaktivní zvukové pole

kaple sv. Bernarda, konvent
zvuková instalace
Klášter Plasy, 1994

V kapli sv. Bernarda bylo po dvě noci instalováno zvukové pole Amnesty, které reagovalo na pohyb v místnosti.
           Pohyb návštvníků uvnitř prázdné a tmavé barokní kaple způsoboval rezonující zvuk, ovlivněný počtem a pohybem návštěvníků. Variabilní zvuková struktura se pohybovala v rozmezí od prahu slyšitelnosti po práh bolesti.
Podél stěn kaple bylo umístěno osm IR senzorů, pomocí kterých počítačový program registroval a vyhodnocoval pohyb lidí. Na základě získaných dat vybral rezonanční zvuky z paměťové databáze vzorových zvuků a poslal je do reproduktorů, umístěných tak, aby posluchač nemohl určit zdroj jednotlivých zvuků. Zvuky byly vytvořeny z nahraných tónů pražských kostelních zvonů a uspořádány do struktury založené na pentatonické stupnici. Zvuková aparatura byla upravena speciálně pro akustické vlastnosti kaple a rozmístěno tak, aby se zvuky odrážely, lomily a akusticky zvětšovaly prostor.
Amnesty je zvuková instalace, výrazně ovlivňující vnímání návštěvníků pomocí pečlivě upravených a dynamických zvuků. Spojením křesťanského prostoru a východní hudební stupnice, kosmických zvuků a umělé inteligence dokládá možnost hledat aktuální souvislost mezi minulostí, současností a budoucností.

Hardware (instalace): Emax II, 8MB RAM
PC XT/AT, 1MB RAM, custom MIDI card
IR sensors AEI PIR-9038L
4 zesilovače 2 x 50-100 W
kytarové kombo 200 W 
8 reproduktorů 50 - 100 W 
Software (instalace): MS DOS, custom software

SILVER/Petr Svárovský, 1994


Petr Svarovský – narozen 1962 v Mladé Boleslavi je novomediální umělec a designér, žije a pracuje v v Oslu. Zaměřuje se na přesahy mezi uměním, technikou a vědomím. Petr Svarovský zahájil uměleckou kariéru v polovině devadesátých let, kdy absolvoval pražskou AVU a následně pracoval jako asistent katedry nových médií u prof. Michala Bielického. Svárovský se zúčastnil tří symposií v Plasech (Kolíbka, Sirény a Platformy). V polovině 90. let spoluzaložil značku „Silver“ a věnuje se výzkumu využití elektronických médií v oblasti umění. Spolu s Milanem Guštarem a Pavlem Rejholcem a dalšími spolupracovníky navrhl a vytvořil několik interaktivních zvukových instalací, pokročilých aplikací VR (virtuální reality), výzkumu internetu a mobilních sítí, nebo mobilních telefonů pro umění.

V Oslu – kde žije od roku 2003, vyučoval na Akademii výtvarných umění a založil značku a společnost Carrot Pop. Svoje práce neoznačuje jako umění, zajímá se o biotechnologie a vyvinul řadu autorských aplikací pro mobilní technologie, umožňující uživateli neobvyklé fyzické zážitky.
Petr Svarovský od 90. let vystavuje v mezinárodním kontextu: například v Laboral (Gijon, Španělsko), v NIMk (Netherlands Media Arts Institute, Amsterdam, Nizozemí), Hennie Onstad Kultursenter (Oslo, Norsko), Ars Electronica Center (Linec), v mnoha galeriích včetně Národní Galerie v Praze, galerie UKS (Oslo), Backspace (London), STATIC (Liverpool), Aktions galerie (Berlin), zúčastnil se festivalů jako je FILE Festival (Sao Paolo), Ars Electronica (čestné uznání v Linci 1995), Biennale v Benátkách. Měl přednášky a dílny na symposiích ISEA 2010 (Duisburg), Arts and Business in Digital Times (Oslo), nebo na Fine Art Training and European Higher Education Area (Univesitat Politecnica de Valencia).

Milan Guštar je hudebník, programátor, konstruktér elektronických zařízení, organolog, pedagog a publicista. Vlastní intermediální tvorbě se věnuje již více než třicet let. Autorské skladby, zvukové a multimediální instalace, v nichž jsou často využívány matematické principy a algoritmické postupy, jsou ovlivněny generativním umění a minimalismem. Pro svoje hudební performance a zvukové instalace vytváří působivé videoprojekce, dotvářející komplexní dojem. Kromě vlastní tvorby se Milan Guštar zabývá výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, teorií tónových soustav, elektronikou, informatikou, aplikovanou matematikou. Často spolupracuje s předními českým výtvarníky (Veronika Bromová, David Černý, Floex, Kurt Gebauer, Krištof Kintera, Lukáš Rittstein, Miloš Vojtěchovský a řada dalších). Část své všestranné tvorby má zdokumentovanou na internetových stránkách UVNITŘ (www.uvnitr.cz/summasummarum/).

Pavel Rejholec je zvukový designér, re-recording mixér, ředitel společnosti Soundsquare  a hráč golfu. Je vedoucím katedry zvuku na pražské FAMU.