Sekce

Grant Program

Klasifikace

Venue

Projekt

Ferenc Futurista

Místo

Ferenc Futurista

Klub byl založen v roce 2011 z iniciativy několika přátel, kteří měli chuť v Černošicích vytvořit prostor pro setkávání s uměním, v němž se prolínají témata lokální komunity a hlavního města. Jeho zakládající členové byli dlouhodobě nespokojeni s místní kulturní nabídkou a kulturní politikou zdejší městské samosprávy. Celoroční program představuje výběrové umělce, hostující projekty a zároveň staví na vzdělávacích a komunitních sousedských aktivitách. Díky specificky mezinárodnímu a multi etnickému složení tohoto v podstatě pražského předměstí lze v činnosti klubu sledovat pozoruhodnou směsici přístupů a různorodosti.