Other media with this tag

Click on an image thumbnail to browse these items as a slideshow.
Spring flood in Černé louky between Pohansko and Lány-miklin2010-04-17_12.jpg
Jarní záplavy na Černých loukách mezi Pohanskem a Lány
Jarní záplavy na Černých loukách mezi Pohanskem a Lány 2010
Project:
Photo: Jan Miklín
Jeden z lužních vodotečí u NPR Ranšpurk-milin2010-04-08_10.jpg
One of the floodplain watercourse near NPR Ranšpurk
Project:
Photo: Jan Miklín