Tassilo Pellegrini

The IRONET konference
Plasy

Prof. (FH) Dr. Tassilo Pellegrini (narozen 1974) je profesor ekonomie , pracuje na katedře mediální ekonomie Univerzity aplikovaných věd v St. Pölten v Rakousku. Vystudoval mezinárodní obchod, komunikační vědy a neurofyziologii na univerzitách v Salcburku, Linci a Malaze. Jeho současný výzkum se zaměřuje na kombinaci mediální ekonomie, rozšiřujících se technologií a politiky informačních a komunikačních technologií (se zaměřením na právo a duševní vlastnictví). Vedle specializace v oblasti digitálního managmentu a autorských práv se angažuje v oblasti tzv. sémantických technologií a sémantického webu. Je spoluzakladatelem Společnosti pro sémantický web ve Vídni, spoluautorem několika učebnic o sémantice propojených dat a předsedou výroční konference SEMANTICS,  založené v roce 2005.

Sémantický web je termín, který navrhl autor WWW Tim Berners-Lee. Má se stát novým evolučním stupněm stávající struktury webu. Jedná se o síť, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadní jejich vyhledání a zpracování. Staví zejména na Resource Description Framework (RDF) a na Ontology Web Language (OWL). Na specifikacích a vývoji sémantického webu pracuje mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy  pro síť (World Wide Web Consortium).

V roce 1994 se účastnil konference IRONET organizované skupinou Die Fabrikanten v Plasech.