Klasifikace

Event

Sériami cvičení, postupov a videonávodov sme vyzývaní/é sa sústrediť na zvuk ako na nástroj zbavujúci pocitu odlúčenia a izolácie, ako nástroj pre predstavovanie si lepších zajtrajškov.

 

Unseen je online platforma a webový archív, ktorý prezentuje rôzne prístupy k počúvaniu a rozvíjaniu vzťahu medzi našimi telami, priestorom a zvukom. Voľne vychádza z praxe hlbokého počúvania Pauline Oliveros, ktorú aktualizuje cez perspektívy vybraných umelkýň a umelcov. Sériami cvičení, postupov a videonávodov sme vyzývaní/é sa sústrediť na zvuk ako na nástroj zbavujúci pocitu odlúčenia a izolácie, ako nástroj pre predstavovanie si lepších zajtrajškov. Tieto návody sú rôznej dĺžky a náročnosti, pre individuálnu a kolektívnu prax, telesné a ne-telesné a aktivujú rôzne časti našich tiel a žitých realít. Predstavujú umeleckú prax ako nástroj každodennosti, ako set mechaník a procedúr fungujúcich mimo inštitucionálne rámce umenia. Ako postupy a návody, ktoré je možné aktivovať vo vlastnej réžii ich aplikáciou do nášho každodenného života.

Tieto série cvičení vytvárajú priestor pre nové racionality a spôsoby nazerania na každodenné. Možnosti sú nekonečné, ale často obmedzené limitom vlastnej imaginácie. Vytváranie, predstavovanie, snívanie, spievanie, dotyk, bručanie, rozprávanie sa sú tu atribútmi ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre znovuobjavenie vlastnej intimity, zdieľanie a poznávanie seba, iných a iné.

Unseen začína 3. mája zverejnením videodiela Trans-Synthetic Vocalities od Agustina Genouda na webe projektu. Zvyšné diela, sprievodné texty a workshopy budú dopĺňané na týždennej báze.

Pre viac informácii navštívte web projektu >> unseen.help.


unseen.help

Projekt Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia a FaVU VUT.