Vladimír Vimr: Kino - den u okna

instalace, textil, dřevěná konstrukce, světlo
sýpka

Instalace...


Vladimír Vimr (1954) je grafik, malíř, typograf a ilustrátor. Vystudoval obor kniha na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u prof. Milana Hegara. Věnoval se malbě, instalacím a plastice, později se soustředěně věnuje grafické úpravě knih. Upravuje knihy Petra Nikla, monografie věnované fotografii a filmu.  Autor zastává názor, že grafická úprava je užité umění a měla by knize sloužit.