Jednou z hlavních činností nadace Agosto Foundation je dlouhodobý projekt vs. Interpretation, který na mezinárodní i lokální úrovni podporuje inovativní a mezioborové umělecké projekty, se zvláštním zaměřením na improvizaci.

V létě 2014 byl projekt vs. Interpretation zahájen stejnojmenným festivalem, sympóziem a tvůrčími pobyty. Projekt, cílený převážně na umělce, akademiky a další zainteresované osoby, vytváří otevřené prostředí pro zkoumání a experimentaci, a to napříč vědními obory a bez ohledu na vstupní znalosti účastníků. V červnu 2015 vydala nadace Agosto Foundation sborník textů nazvaný vs. Interpretation: An Anthology on Improvisation. Sbírka čerpala z výstupů této události, a lze ji objednat v našem virtuálním Kiosku.

Nadace podpořila v rámci programu vs. Interpretation různé projekty, a zároveň propojila mnoho místních organizací. Některé měly příležitost představit se na druhém festivalu vs. Interpretation, který se konal v dubnu 2016 zejména v prostorách různých partnerů festivalu na Praze 7. Festival propojil různorodé mezinárodní skupiny umělců, a umožnil jim zkoumat, prezentovat a dokumentovat improvizovanou, experimentální a světovou hudbu. Celý projekt se nesl v duchu mezioborového dialogu.

V kontextu projektu vs. Interpretation i nadále připravujeme vystoupení, prezentace, přednášky, panelové diskuze, workshopy, zvukové instalace, filmové projekce a koncerty. Mnoho z nich lze shlédnout či si poslechnout přímo na těchto webových stránkách.