Sekce

Grant Program

Klasifikace

Venue

Projekt

Živá vila

Místo

Živá vila

Spolek Živá vila se od roku 2015 vytrvale zasazuje o kulturní oživení a smysluplné využívání unikátních prostor tzv. Kralovy vily v Prachaticích. Tato „perla funkcionalistické architektury“ jižních Čech je ohrožena demolicí kvůli zastaralému a problematickému plánu stavby silniční přeložky. Organizační tým měl Kralovu vilu v letech 2015–2017 v pronájmu a uspořádal v ní celou řadu kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, které měly pozitivní dopad na oživení prachatické komunity a propagaci památkové hodnoty stavby. Po vypovězení nájemní smlouvy se členové spolku soustředí na zadání analýzy dopravní situace ve městě, která – jak doufají – vyjde v neprospěch obchvatu.