Zuzana Füsterová: Sefirotický strom

světelná instalace
sýpka, Sub Rosa I. symposium
Klášter Plasy, 1996

Zuzana Füsterová je výtvarná umělkyně, žije a pracuje na Šumavě. Tvorba Zuzany Füsterové je inspirována archetypálními prožitky a zkušenostmi, které vedou k spirituálnímu chápání světa.
Absolvovala AVU v polovině 90. let a k jejím prvním dílům patří světelné objekty. Box je sestaven ze skleněné černé vrstvy, prorytou písmem nebo hermetickými znaky (například Sefirotický strom). V boxu jsou nainstalována zrcadla, zmnožující obraz do nekonečna a světelné obrazy se proměňují s úhlem pohledu diváka.
Zájem o fenomén tmy vedl v pozdějších letech Füsterovou k prožitku hluboké tmy: týden strávila v naprosté odloučenosti a naprosté tmě uzavřena v jedné místnosti. Mystické ponoření se do „jiného světa“ v psycho-spirituálním ladění je pro Füsterovou typické i v její další tvorbě.
Malby vznikající po roce 2001 jsou obrazy, rodící se zdlouhavým procesem smýváním a nanášením barev v několika vrstvách. Na promočené plátno nanese autorka řídkou skvrnu akrylové barvy. S obrazem pak pohybuje a barvu nechává stékat. Barvu vytírá a nanáší další vrstvy pomocí stříkací postole naplněné řídkou barvou nebo jen vodou. Výsledkem jsou abstraktní obrazy, v nichž však nejde jen o hru forem: „jde mi o smývání a vyprazdňování, oproštění se od jakéhokoli obsahu a imaginace. Zůstávají jen jakési závoje něčeho, co už není, zůstává jen prázdno“.
Zužitkovala zde své zkušenosti s prožitím tmy a samoty v ní – černé samoty, v níž dochází k zažití prostoru s tělem a ke smyslové deprivaci.
       Ivona Raimanová

Související články

Sub Rosa I. symposium: 21. - 23. června
zuzana_fusterova