Zyklus: Bez názvu

performance
konvent, zimní refektář

Klasifikace

ArchiveArtist

Umělec

Zyklus

Kurátor

Miloš Vojtěchovský

Projekt

Hermit Foundation

Místo

Plasy Monastery

Členové: Grace de la Luna, Rob Vroomen, Djeff Babcock, Gerard Riksen & Maria Goudsblom.
Umělecká skupina  z nejrůznějších oborů (film, tanec, malířství, design) působí  v Amsterdamu pod názvem “Zyklus” od roku 1986. V našich projektech propojujeme znalost a energii a vytváříme nečekané prostředí, přičemž se necháváme inspirovat archaickou obrazotvorností. Zyklus zkoumá oblasti symbolů a mytologických obrazů a propojuje je vlastním pohledem na současnost. Budujeme atmosférické scenérie a jako prostředek k tomu používáme jako organický výraz světelné efekty, vůně, filmové smyčky, scénickou hudbu, kostýmy a lidské tělo. Skupina Zyklus vítá možnost pracovat v nezvyklém prostředí: v opuštěných továrnách, sklepeních a zámcích. Tam podle nás vzniká dialog mezi prostředím, představením a diváky.
Zyklus, 1992


"Bresson, Bataille, Chasson, Nerval, Kierkegaard, Celine, Bach, Nietzsche, dávné babylónské spisy a široká škála hudebních stylů nadopovaná jako Charlie Parker, když je v nejlepším. Takových připodobnění bych mohl vyjmenovat celou řadu, ale o to tady nejde. Hltali jsme to všechno, a tato dieta v nás probudila dravost a introspekci".
"Šlo o to všechno pojmout, saturovat se tím, a pak, poté, co jsme to náležitě strávili, to vše zase vyloučit – prostě ztratit formálnost, ale uchovat samotnou esenci. (Zde musím podotknout, že Aryan byl v tomto vylučování mnohem lepší, než já. Já jsem to většinou musel všechno přežvýkávat trochu déle.)
A pak jsme tuto esenci, která žhnula jako samotný oheň pekelný (tedy oheň důvěry a víry), vzali a posunuli jsme jí ještě dál. Cílem bylo vzít vědění, a prohnat jím život samotný, případně naopak. Ať už tomu bylo jakkoliv, vzít tyto dva mrtvé konce a svařit je dohromady, navždy a fatálně. Chtěli jsme, aby jejich srdce tepala společně. Přišlo nám, že když člověk ten dvojitý tep nemá, je zatracen. Nikdy jsme nedělali nic bez toho, aby nás k tomu přiměl život samotný. Nenásledovali jsme žádné umělecké nebo kulturní trendy. Byly jsme neohrožení, jedineční, a naprosto nemožní. Byly to krásné, drásavé dny.
(Djeff Babock)
Bizarní skupina Zyklus zabývající se performancí působila v Amsterdamu v letech 1986 až 1994. Vystoupili v Holandsku, Itálii, Německu, Belgii, SSSR, České republice, na Sibiři a v Mongolsku. Členové skupiny byli Grace de la Luna, Rob Vroomen, Djeff Babcock, Gerard Riksen & Maria Goudsblom. Zyklus se účastnil prvního symposia Hermit I v roce 1992.  Grace de la Luna, Gerard Riksen a Alexander van der Woel založili také iLLUSEUM - současnou verzi kabinetu zázraků. Od roku 2001 organizovali výstavy, inscenace, koncerty a festivaly. V tématických výstavách představovali vlastní autorskou tvorbu a práci ostatních umělců v neustále se proměňující instalaci.

Související články

Hermit I.: Phonurgiae Liber
zyklus92 zyklus_3