Wolfgang Ernst: Zwischenlager: Feedback Museum

Feedback symposium, přednáška, 1994

Wolfgang Ernst (nar. 1959) je německý mediální teoretik, profesor mediální teorie na Institutu hudebních a mediálních studií na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Studoval dějiny, latinskou filologii a (částečně) klasickou archeologii, ve své práci se zabýval otázkami historismu a muzeologie, habilitoval se prací o technické a symbolické infrastruktuře národní paměti. Vyučoval jako hostující profesor na několika univerzitách (Kassel, Lipsko, Kolín nad Rýnem, Weimar, Bochum, Paderborn). Jeho aktuální oblasti výzkumu jsou časové a časově kritické mediální procesy; implicitní "zvukovost" v techno-matematických médiích; experimentování zapisování mediálního času ne-historiografickými způsoby, metodologie mediální archeologie, teorie technologie ukládání, technologie kulturního přenosu, estetizace mikroprostorových médií a jejich chronopoetickým potenciálem a zvuková analýza z mediálně-epistemologického hlediska.

Knihy v angličtině: Digitální paměť a archiv (2013); Chronopoetika. Časová bytost a operativita technologických médií (2016); Sonic Time Machines. Explicitní zvuk,Hlasy sirén a implicitní zvuk z hlediska mediálních znalostí, Amsterdam (2016).